Fler invandrade kvinnor måste jobba

Regeringen proklamerar gärna att man är feministisk men gör väldigt lite för att ta tag i det verkliga jämställdhetsproblemet; invandrarkvinnors möjligheter att försörja sig själva, skriver Elisabeth Svantesson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Integrationen, 25/3

Det tar i dag nio år innan hälften av de nyanlända har ett jobb. Och värst ser det ut för kvinnorna, som i många fall isoleras i hemmet och förnekas den svenska jämlikheten som i grunden handlar om att försörja sig själv och inte vara beroende av sin man eller sin familj.

Att ställa krav är att visa den som är ny i Sverige att här räknar vi med att du blir en del av samhället och är med och bidrar. Oavsett om du är man eller kvinna. För att tydliggöra förväntningarna vill vi införa obligatoriskt samhällsorientering – med test.

ANNONS

Språkundervisning och utbildningsplikt

Vi vill att socialtjänsten gör hembesök hos dem som mottar försörjningsstöd, inte minst just för att fånga upp kvinnors situation. Vi vill också kräva språkundervisning under föräldraledigheten och införa en utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar motsvarande grundskola. Full föräldrapenning ska ges enbart vid jobb eller permanent bosättning i Sverige.

Inte minst måste det också löna sig att ta ett jobb. Vi moderater vill införa ett bidragstak så att det aldrig kan löna sig mer att stapla bidrag än att ta ett jobb. Tillsammans med sänkt skatt på de lägsta inkomsterna kommer det att stärka arbetslinjen och göra att fler tar det första steget in på arbetsmarknaden.

Moderaterna tänker halvera jobbklyftan mellan inrikes- och utrikes födda till 2025. Att fler invandrade kvinnor kommer i jobb är helt avgörande får att nå det målet.

Elisabeth Svantesson (M)

arbetsmarknads- och integrationspolitisk talesperson

ANNONS