Fler aktörer behövs för att lyfta hemtjänsten

Hemtjänsten i Göteborg skulle bli bättre av att utsättas för konkurrens. Att låta ideologiska skäl sätta stopp för utvecklingen håller inte, skriver Maria Rydén (M), oppositionsråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Hemtjänsten, 22/6

Daniel Bernmar (V) säger att han vill lyfta hemtjänsten men talar inte om hur det ska gå till. Han medger att han motsätter sig det pågående kvalitetslyftet med valfrihet i hemtjänsten av ideologiska skäl. Frågan som återstår för Bernmar att besvara är hur hemtjänsten ska kunna bli bättre av ett kompakt motstånd till privata utförare och genom att motarbeta att jobba med bestämda mått för kvalitet?

Det finns olika sätt att beskriva läget i hemtjänsten. Ett mått är öppna jämförelser 2016 som visar att Göteborgs stad placerar sig långt ner i botten, på plats 282 av 290 kommuner, i frågan om hur äldre över 65 år i ordinärt boende uppfattar hemtjänsten. Likaså i frågan om bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten där ligger Göteborg på plats 266 och mätningen visar att det finns mycket kvar att göra för att lyfta hemtjänsten.

ANNONS

Hemtjänsten i Göteborg behöver konkurrens. Med fler aktörer att välja på för den som behöver hjälp i hemmet ökar friheten att välja vem som kommer hem och hjälper till. Skulle man inte vara nöjd så kan man välja bort för att göra ett nytt val av hemtjänst.

De rödgröna med Bernmar (V) i spetsen behöver acceptera men framför allt respektera demokratiskt fattade beslut om hur hemtjänsten kommer att utvecklas med fler aktörer inom hemtjänsten. Fler utförare än kommunen gör det möjligt att förverkliga valfriheten och en blandning av fler hemtjänstföretag kommer att ge en reell möjlighet att välja vem som kommer hem och hjälper till med hemtjänsten.

Ett är säkert. Äldreomsorgen och hemtjänsten måste utvecklas i Göteborg. Åtgärder kan inte längre vänta. De rödgröna har haft 23 år på sig att vända utvecklingen. Att i detta läge som Bernmar gör säga nej till att utveckla hemtjänsten med både kvalitet och valfrihet det håller inte.

Maria Rydén (M)

kommunalråd i opposition

ANNONS