Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores
Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Fem vägar till en bättre delningsekonomi

Delningsekonomin har i form av Uber och AirBNB lett till våldsamma protester, men mycket går att lösa med mer samarbete. En optimal delningsekonomi är en vinst både för samhälle och miljö, skriver Mattias Goldmann, Fores.

ANNONS
|

    <strong>Mattias Goldmann</strong>, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores
Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

Alltifrån bilar till borrmaskiner är oanvända större delen av tiden. Att dela resurser är resurseffektivt, klimatsmart och kan spara pengar både för den enskilda och för samhället – här är fem budord för en optimal delningsekonomi:

1. Trygga klimatnyttan. Bilpooler lyfts ofta fram som en viktig del av delningsekonomin; en privat bil står oanvänd 23 av dygnets 24 timmar vilket är dålig resurshushållning. Men affärsmodellen måste vara rätt; tar man – som bland annat Car2Go gör – betalt per minut så trycker man hårt på gasen för att minska kostnaden. Då ökar utsläppen och trafiksäkerheten försämras.

2. Försvara vunnen terräng. Efter många års arbete från lagstiftare, större beställare och aktiva konsumenter har samtliga stora taxibolag i Sverige nästan bara miljöbilar, vilket lagt grunden för att alla kan tanka biogas eller snabbladda el. Det utmanas nu av Uber, vars miljökrav är närmast obefintliga och miljöbilsandel är långt under taxinäringens. När vi väljer nya affärslösningar måste vi skydda det som redan uppnåtts.

ANNONS

3. Ha med den sociala dimensionen. Delningsekonomin målas upp som ett nytt socialt kontrakt där tillit skapas genom att vi har tillgång till saker tillsammans, men verkligheten är ofta en annan. Det visas inte minst av delningsekonomins paradexempel AirBNB; många städer förbjuder nu detta sätt att dela bostäder bland annat eftersom de bofasta blir i minoritet och ingen tar ansvar för områdets skötsel. Den sociala dimensionen måste tydligt finnas med.

4. Lär av erfarenheten. Delningsekonomin är långt ifrån ny, exempelvis har bibliotek funnits så länge att de nu måste komplettera med annat som ligger längre ifrån delandetanken för att inte tappa relevans, och många bostadsrättsföreningar stänger tvättstugor och hobbyrum. Låt oss systematiskt lära oss av de som redan har erfarenhet av att dela.

5. Samarbeta. Delningsekonomin har i form av Uber och AirBNB lett till våldsamma protester, men mycket går att lösa med mer samarbete. När bilindustrin engagerar sig i bilpooler når de kunder som aldrig skulle köpa deras produkter, och bidrar till minskad klimatpåverkan utan statlig detaljreglering. Låt oss vidareutveckla denna insikt om ömsesidig vinning så att delandekonomin blir mindre utmanande.

Skiftet till delningsekonomin är stort och värdefullt. Låt oss utforma det väl!

Mattias Goldmann

vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores

ANNONS
ANNONS