Fel om Skolverket och nyanlända

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Skolkrisen, 26/4

Henrik Sundström (M) påstår att Skolverket har riktlinjer som säger att nyanlända från början ska placeras i en vanlig klass oavsett förkunskaper. Han påstår vidare att det bygger på en ideologisk dogm och att det bidrar till en social katastrof.

Henrik Sundström saknar täckning för sina påståenden. Det finns inte några riktlinjer från Skolverket som säger det som han påstår. Det är också på sin plats att upplysa om att vi som myndighet utgår från de lagar och regler som politikerna i riksdag och regering beslutat om. Skolverket drivs således inte av ideologiska dogmer.

ANNONS

De riktlinjer som Skolverket har finns i våra allmänna råd om utbildning för nyanlända elever. De bygger på lagar och förordningar och fungerar som ett stöd för skolor för att de lättare ska kunna tillämpa regelverken. I de allmänna råden om nyanlända är vi tydliga med att skolan ska undersöka vilka förkunskaper en elev har innan rektorn fattar beslut om klassplacering.

Upp till rektorn

Vi skriver också att det kan vara lämpligt att ge nyanlända elever undervisning i så kallade förberedelseklasser. Skollagen slår fast att undervisningen delvis kan bedrivas i förberedelseklassen. I vilken omfattning det ska göras är rektorns beslut. Rektorn ska göra en individuell bedömning av vilka förutsättningar eleven har. Precis som för andra elever är det viktigt att nyanlända elever kan gå vidare i sitt lärande och få undervisning även i andra ämnen än svenska språket.

Vi ser att det är en stor utmaning för skolor att ta emot många nyanlända elever. Att det finns stora behov och brister har vi lyft i flera rapporter.

För att stötta skolor gör Skolverket en rad insatser. Till exempel erbjuder vi stöd direkt till skolor och kommuner som har tagit emot många nyanlända elever. Vi har olika stödmaterial som ger lärare och rektorer kunskap om att arbeta med nyanlända elever. Vi har också tagit fram ett kartläggningsmaterial som skolan ska använda för att bedöma vilka förkunskaper nyanlända har för att skolan ska kunna erbjuda eleverna undervisning på rätt nivå.

ANNONS

Kjell Hedwall

avdelningschef Skolverket

ANNONS