Det kan inte räknas som hållbart och säkert att offra de svenska barnen i lägren i avvaktan på att det ska finnas en plan för hur deras föräldrar ska lagföras. Barnen kan hinna dö, skriver debattörerna.
Det kan inte räknas som hållbart och säkert att offra de svenska barnen i lägren i avvaktan på att det ska finnas en plan för hur deras föräldrar ska lagföras. Barnen kan hinna dö, skriver debattörerna. Bild: Baderkhan Ahmad

Fegt resonemang om barn till IS-svenskar

Expressens ledarredaktion använder ett fegt och farligt resonemang gällande barn till IS-föräldrar. Barnen måste på humanitära grunder hämtas hem omedelbart, skriver företrädare för föreningen Repatriate the children.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Expressens ledarredaktion argumenterade den 26 juni för att Sverige bör fortsätta att avvakta med hantering av IS-svenskar. Den ställer sig samtidigt frågande till om de svenska barnen i nordöstra Syrien vars föräldrar fortfarande är i livet ska hämtas hem eller inte. Expressen hänvisar till argument om trygghet, säkerhet och rättvisa.

Vi i föreningen Repatriate the Children, som grundades av bland andra Patrico Galvez som hämtade hem sina sju barnbarn från al-Hol för ett år sedan, är helt eniga med Expressens ledarredaktion om att Sverige är ett land som måste kunna, och har alla möjligheter, till att hantera svåra frågor utifrån just trygghet, säkerhet och rättvisa. Just därför menar vi, i rak motsats till Expressens ledarredaktion, att barnen måste hämtas hem utan dröjsmål.

ANNONS

Genom att ta ansvar för våra medborgare kan Sverige bidra till global säkerhet, trygghet och upprättelse för dem som lidit offer för IS vidriga dåd.

De flesta barn som hålls fångna är mycket små. Ingen kan påstå att de är skyldiga till några brott, ändå hålls de inlåsta under fruktansvärda förhållanden. Under 2019 dog omkring 400 barn i al-Hol-lägret, av undernäring, sjukdomar och några av våld.

Möjligt att lagföra

Att få återvändare hittills har dömts för brott betyder inte att det inte är möjligt att få fler lagförda. Just nu driver åklagare utredningar mot ett 40-tal personer som rest från Sverige till Syrien och Irak. Mellanösternanalytikern Bitte Hammargren menar att “möjligheten att lagföra återvändare från IS-kalifatet för krigsförbrytelser är större än vad många känner till – också i avsaknad av en svensk lag som förbjuder medlemskap i en terrororganisation.”

Lagföring och rehabilitering är essentiellt för att bryta våldsspiralen och därmed förebygga att fler barn hamnar i krigszoner. En form av upprättelse är att åtminstone verka för att utreda och insamla bevis. Att inte ens försöka skickar signaler om rättslöshet för offren: de som dödats, de som överlevt och de som skingrats. Det gäller även de omkring 2 800 yezidier som fortfarande är försvunna efter IS folkmord. Många av dem var barn när de kidnappades och flertalet har fått barn som resultat av våldtäkter efter att ha blivit sålda som slavar.

Det kan inte räknas som hållbart och säkert att offra de svenska barnen i lägren i avvaktan på att det ska finnas en plan för hur deras föräldrar ska lagföras. Barnen kan hinna dö. En del barns öde har redan blivit föremål för IS kampanjer — barnens lidande blir till martyrskap och bränsle för IS-sympatisörer.

ANNONS

De uppskattningsvis 50 svenska barn och deras föräldrar som finns i lägren är få till antalet jämfört med de stora grupper människor som bevittnar hur barnens rättigheter enligt medborgarskapet offras. Det får oss att fråga: vilken riskbedömning har gjorts kring ett kontrollerat hemtagande kontra nuvarande okontrollerade former som dessutom kommer med en påtagligt ökad risk för att andra grupper radikaliseras?

Rättssäkert hemtagande

Säkerhetsfrågan är oerhört central men det duger inte heller att gömma sig bakom den. För det första går hållbar säkerhet och mänskliga rättigheter hand i hand. För det andra måste vi granska och åtgärda bristen på lösningar i denna laddade fråga — en humanitär katastrof och ett överhängande säkerhetsproblem. Det är ytterst oroväckande att Sverige under det ett och ett halvt år som gått sedan frågan aktualiserades inte lyckats skapa förutsättningar att ta hem barnen på ett rättssäkert, humanitärt och säkert sätt.

Expressens ledare framställer barnen som objekt utan egna rättigheter. Det kan aldrig vara ett argument att inte hjälpa barnen ”för då kanske vi hjälper föräldrarna”. Barnets bästa måste komma först.

De flesta barn som hålls fångna är mycket små. Ingen kan påstå att de är skyldiga till några brott, ändå hålls de inlåsta under fruktansvärda förhållanden. Under 2019 dog omkring 400 barn i al-Hol-lägret, av undernäring, sjukdomar och några av våld.

ANNONS

Behöver hjälp nu

Sverige har förbundit sig att hantera frågor som rör barn utifrån barnets bästa intresse. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Utgångspunkten är att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Regeringen har dessutom ett ansvar att bistå enskilda vid kriser och katastrofer utomlands, vilket innebär att regeringen ska se till att det finns en organisation och beredskap för att kunna ingripa.

Att avvakta i frågan och som Expressens ledare peka på att det “bara finns dåliga lösningar på hur de infångade IS-anhängarna ska hanteras” är fegt och feltänkt utifrån barnens bästa. Barnen behöver hjälp nu.

Beatrice Eriksson, Repatriate the Children

Gorki Glaser-Müller, Repatriate the Children

Magdalena R. Lind, Repatriate the Children

Nemam Ghafouri, Repatriate the Children

ANNONS