Inställda besök i dag kan leda till att små bekymmer inte upptäcks utan de utvecklas till att bli stora problem. Det är viktigt att Sveriges tandvård får förutsättningar som gör att vi bibehåller en god munhälsa hos hela befolkningen, skriver debattören.
Inställda besök i dag kan leda till att små bekymmer inte upptäcks utan de utvecklas till att bli stora problem. Det är viktigt att Sveriges tandvård får förutsättningar som gör att vi bibehåller en god munhälsa hos hela befolkningen, skriver debattören. Bild: Tore Meek

Fattigdomen syns i munnen

Vi läser dagligen om att vi går mot svårare tider med prishöjningar och allt fler får svårt att få ekonomin att gå runt. Våra erfarenheter från tidigare perioder av försämrad samhällsekonomi visar på minskad besöksfrekvens till tandvården och försämrade tandvårdsvanor. Om fattigdomen nu ökar i Sverige kommer det att synas i munnen, skriver Chaim Zlotnik.

ANNONS
|

Pandemin innebar att besöken till tandvården minskade drastiskt enligt siffror från Försäkringskassan. En ny beräkning från Socialstyrelsen för förra året visar att antalet besök hos tandläkaren ännu inte nått upp till nivån före covid.

Munhälsa och allmänhälsa hänger ihop. Det finns idag forskning som visar på samband mellan tandlossning och exempelvis hjärtinfarkt, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. De regelbundna tandläkarbesöken utgör grunden för en god munhälsa och den höga kvalitet i tandvården som behöver värnas. En allvarlig riskfaktor för försämrad munhälsa är förlorad tandvårdskontakt. Kortsiktigt innebär en bruten kontakt uppskjutna rutinundersökningar, framflyttade stödbehandlingar och avbrott i planerade behandlingar. På lång sikt kan uppskjutna tandvårdsbesök leda till sjukdomar men också till omfattande och kostsamma åtgärder, för både individ och samhälle.

ANNONS

Stora problem

Inställda besök i dag kan leda till att små bekymmer inte upptäcks utan de utvecklas till att bli stora problem. Det är viktigt att Sveriges tandvård får förutsättningar som gör att vi bibehåller en god munhälsa hos hela befolkningen. Tandvården ska vara individanpassad och utgå ifrån individens behov. Det är värdefullt att ha långsiktiga relationer med sin tandläkare för att i dialog med tandvården lättare kunna parera störning såsom pandemier eller försämrad betalningsförmåga. Längre relationer är värdefulla för patienten men också för tandvården.

På vissa håll i landet lyckas man inte rekrytera tillräckligt med tandläkare och tandvården har stora utmaningar med att kunna erbjuda den nivå av tillgänglighet av tandvård som krävs för att kunna erbjuda patienten behandling efter behov. Sveriges Tandläkarförbund har återkommande lyft glesbygdsproblematiken. Vi kräver att Regeringen och Regionerna lever upp till tandvårdslagen skrivning om att ”målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen”.

De socioekonomiska faktorernas koppling till hälsa är inte unika för tandvården, utan ses också inom andra vårdområden

Redan i dag når inte tandvården alla individer i samhället. Ett tydligt exempel på det är barns tandhälsa. Trots att barntandvården är avgiftsfri, ser vi ändå skillnader i barn och ungas tandhälsa. De socioekonomiska faktorernas koppling till hälsa är inte unika för tandvården, utan ses också inom andra vårdområden. Vi ser att socioekonomiska faktorer tillsammans med enskilda förutsättningar och behov – såsom tandvårdsrädsla, kulturella skillnader och levnadsval – bildar en kombination av förutsättningar som kräver individuella handlingsplaner och strategier.

ANNONS

Vikten av en regelbunden tandvårdskontakt är också tydlig för äldre personer som bor hemma med hjälp av hemtjänst. Siffror från SKaPa (Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit) visar att det finns ett glapp på i genomsnitt fem år när de äldre sköra övergår från vanlig tandvård tills de får tillgång till nödvändig tandvård. Under denna tid saknar denna grupp tandvårdskontakt. Det kan få förödande konsekvenser för individen och är ett stort slöseri med de stora investeringar som såväl individen som samhället har gjort de senaste årtiondena för att ha en god munhälsa.

Satsa medvetet

Tandläkarförbundet kommer fortsätta att påminna och argumentera för att patienterna inte ska prioritera bort tandläkarbesöken i lågkonjunktur. Vi vill inte komma tillbaka till den tid då vi hade en fattigdom i Sverige då man tydligt kunde se de socioekonomiska skillnaderna i munnen. Med en ekonomisk försämrad samhällsekonomi får inte tandvården bli en besparingspost utan tvärtom en sektor att satsa medvetet på.

I dag har vi en tandvård i världsklass. Vi har en god tandhälsa längre upp i åldrarna, sett ur ett internationellt perspektiv. Svensk tandvård får inte tappa den tradition av preventiv och regelbunden tandvård som har byggt upp. En regelbunden och förebyggande tandvård är avgörande för en god tandhälsa. Utöver friska tänder innefattar en god munhälsa möjligheten att le, tala, smaka, känna, tugga och tugga för att nämna några av de funktioner som utgår från munnen. Munhälsan får inte bli ett hinder i det sociala samspelet. God livskvalitet börjar i munnen.

ANNONS

Chaim Zlotnik, Förbundsordförande Sveriges Tandläkarförbund

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS