Om antalet markanvisningar minskar under 2019, är det fastighetskontorets bedömning att antalet färdiga bostäder samtidigt kan ökas och att cirka 20 000 färdiga bostäder kan uppnås under den fyraåriga mandatperioden 2019 -2022, skriver Martin Öbo.
Om antalet markanvisningar minskar under 2019, är det fastighetskontorets bedömning att antalet färdiga bostäder samtidigt kan ökas och att cirka 20 000 färdiga bostäder kan uppnås under den fyraåriga mandatperioden 2019 -2022, skriver Martin Öbo.

Färre markanvisningar kan ge fler färdiga bostäder

I debatten om bostadsbyggandet kritiseras Fastighetskontoret för att föreslå kraftigt minskat antal markanvisningar för nya bostäder framöver. Men ett minskat antal markanvisningar kan faktiskt innebära fler färdigställda bostäder till göteborgarna och ännu bättre kommunal service. Jag ska förklara varför, skriver Martin Öbo, fastighetsdirektör.

ANNONS

Replik

Bostadsbristen, 9/1

Fastighetskontoret ansvarar, på fastighetsnämndens uppdrag, för bostadsförsörjningen för alla göteborgare och stadens samtliga behov av markförsörjning.

I höstas presenterade kontoret en rapport som bland annat innehöll förslag till inriktning rörande markanvisningar och starter av detaljplaner. Av rapporten framgår att fastighetskontoret anser att antalet markanvisningar, som gäller bostäder, bör hållas till ett mindre antal under 2019. Detsamma gäller starter av detaljplaner för bostäder, som bör begränsas i förhållande till föregående år.

Skälet till dessa uppfattningar är att staden redan har nästan 60 000 nya bostäder i pipeline. Det är möjliga bostäder som finns i pågående detaljplaner, i markanvisningar och i detaljplaner som redan är antagna, men där bostäderna ännu inte är byggda.

ANNONS

Flyttar fokus till nya behov

Mot bakgrund av att det finns ett mycket stort antal bostäder i pågående stadsutvecklingsprojekt är det rimligt att fastighetskontorets fokus för 2019 inriktas på att få färdigställt så många som möjligt av de redan sjösatta projekten. Detta innan nya projekt startas genom nya markanvisningar och/eller nya detaljplaner.

Färdigställandet, så att fler göteborgare kan flytta in i de nya bostäderna, hänger naturligtvis samman med att de markanvisade bostadsexploatörerna skrider till verket och satsar sina resurser på att bygga i Göteborg, och att satsningarna är uthålliga under hela processen från markanvisning till dess att den färdiga bostaden är inflyttningsklar. Hälften av samtliga nyproducerade bostäder i Göteborg har markanvisats på stadens mark.

Det finns flera skäl att ha fokus på redan pågående bostadsprojekt. Med ett ökat antal färdigställda bostäder följer flera andra behov som behöver tillgodoses. Det gäller skolor, förskolor och andra inrättningar för offentlig service, markområden för näringsliv med mera. Ofta på kommunalt ägd mark.

Med ett ökat antal färdigställda bostäder följer flera andra behov som behöver tillgodoses. Det gäller skolor, förskolor och andra inrättningar för offentlig service, markområden för näringsliv med mera.

Särskilt detaljplanelagd mark för offentlig/kommunal service behöver tas fram i betydligt större utsträckning jämfört med vad som skett tidigare år. Av detta skäl är de planerande förvaltningarna ense om att staden under 2019 bör lägga extra kraft på att detaljplanelägga mark för offentliga/kommunala behov.

ANNONS

Alla måste dra åt samma håll

Stadens stadsplanerande förvaltningar arbetar intensivt och hårt för att möta de ökande behov som finns när det gäller bostadsförsörjning, offentlig service och näringslivsetableringar. Här arbetar vi tätt tillsammans med marknadens aktörer. Självklart kan säkert en del förbättras i våra organisationer och lika självklart behöver vi, tillsammans med marknadens aktörer, tänka både nytt och djärvt. Att möta bostadsbehovet handlar bland annat om att samtliga inblandade aktörer behöver dra åt samma håll under hela resan från idé till färdig bostad.

Om antalet markanvisningar minskar under 2019, är det fastighetskontorets bedömning att antalet färdiga bostäder samtidigt kan ökas och att cirka 20 000 färdiga bostäder kan uppnås under den fyraåriga mandatperioden 2019 -2022.

Nu går vi in i en ny mandatperiod och våra nya politiker behöver tid för att sätta sig in i våra processer, samtidigt som vi tjänstemän naturligtvis kommer att följa och respektera politikens prioriteringar och beslut. Vi står alla inför en fortsatt spännande stadsutvecklingsresa som vi gör tillsammans. Tillsammans bygger vi staden!

Martin Öbo

fastighetsdirektör

Göteborgs stad

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS