Fångutväxling kan tolkas som att gisslandiplomati lönar sig

Strax innan jul dömde Svea hovrätt Hamid Nouri för grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988. När den svenska regeringen nu överväger en fångutväxling av Nouri mot den, av iranska regimen, fängslade svensken Johan Floderus, vill vi understryka vikten av att överväga alla aspekter och konsekvenser av en eventuell fångutväxling, skriver Parasto Rosencrantz och Kiarash Kiani.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Efter tingsrättens dom den 14 juli 2022 överklagade både åklagaren och den dömde. I hovrättens dom framkommer att hovrätten delar tingsrättens bedömning att ett stort antal personer har avrättats på det sätt som åklagaren har gjort gällande. Detta gäller i fråga om flertalet av de personer med koppling till Iranska Folkets Mojahedin samt olika vänstergrupper som åklagaren har påstått avrättades på fängelset Gohardasht. Domen representerar ett av de mest avgörande ögonblicken för upprättelse och rättvisa.

Som jurister och svenskar känner vi en stor stolthet över beslutet som fattats av vår självständiga och oberoende domstol. Ett beslut som inte bara har haft stor betydelse hittills, utan förmodligen kommer att ha en ännu större inverkan på framtiden. Det har uppdagats den senaste tiden att svenska regeringen överväger en fångutväxling av Nouri mot den, av iranska regimen, fängslade svensken Johan Floderus. Vi hoppas att Sverige kommer överväga alla aspekter för eventuell fångutväxling, inte bara för dagen, utan även för framtiden.

ANNONS

Fortsatta reserestriktioner

Vid överväganden om en fångutväxling, är det av yttersta vikt att regeringen tar väl avvägda hänsynstaganden. En sådan överenskommelse bör följas av fortsatta reserestriktioner och avrådan för svenska medborgare att resa till Iran för att säkerställa tusentals svensk-iraniers säkerhet. Det är också relevant att föra fram lämpligheten att stänga ner svenska ambassaden i Teheran, särskilt om reserestriktionerna förlängs i tid. Till följd av detta finns ingen som helst anledning till att inte stänga iranska regimens ambassad i Sverige. Svenska regeringen har tidigare betonat vikten av att behålla en närvaro genom en ambassad i Iran, särskilt med tanke på det stora antalet svenska medborgare som besöker Iran.

Domstolens bedömning av fallet öppnar upp för liknande framtida gripanden och domar, inklusive personer som Irans nuvarande president Ebrahim Raisi. Frågan som vi måste ställa oss är hur många liv som kan riskeras genom att ingå i en överenskommelse med iranska regimen och den folkmords-misstänkte Raisi.

Andra länder som tillämpar universell jurisdiktion som Sverige, kan och bör inleda brottsutredningar. Alla nuvarande och tidigare iranska myndighetsföreträdare i Iran, där bevis finns om att de deltagit i tidigare och pågående brott mot mänskligheten, måste utredas. Det som är särskilt hoppingivande i frågan är den tekniska utvecklingen vilket innebär att det finns ännu större mängd bevismaterial mot iranska regimens företrädare. Där bör det internationella samfundet agera.

ANNONS

Frågan som vi måste ställa oss är hur många liv som kan riskeras genom att ingå i en överenskommelse med iranska regimen och den folkmords-misstänkte Raisi.

Ytterligare en viktig aspekt att beakta är hur ett sådant fångutbyte skulle påverka den självständiga och oberoende svenska rättsprocessen då allt talar för att Hamid Nouri skulle tas emot som en hjälte av den iranska regimen likt fångutväxlingen som Belgien gjorde med terrordömde diplomaten Assadollah Assadi.

Att säkerställa att vårt rättssystem förblir opåverkat är avgörande för upprätthållandet av rättvisa och respekt för lag och ordning. Den belgiska domstolen dömde 2021 den iranske Assadi till 20 års fängelse för medhjälp till terrorbrott. Han dömdes för sin inblandning i ett bombattentat som planerats mot ett möte som hölls av den iranska oppositionen NCRI i Paris 2018. Tidigare i år slöt Belgien ett fångutväxlingsavtal med Iran och fick i utbyte av Assadi hem av Iran spionmisstänkte Olivier Vandecasteele. Det är det här som kallas för iranska gisslandiplomatin.

Långsiktiga konsekvenser

Vi uppmanar svenska regeringen att noggrant överväga de långsiktiga konsekvenserna och inte bara ta med aspekten att skydda folket i Iran utan även beakta svenska medborgares säkerhet samt bevarandet av det svenska rättssystemets integritet. En alternativ lösning är att Sverige arbetar för att ena EU i en gemensam rättslig åtgärd genom att återkalla ambassadörer från Iran, likt det som gjordes 1997 efter Mykonos-attentatet. Den tyska domstolen fastslog då att den iranska regimen låg bakom attentatet.

ANNONS

Ulf Kristersson och Tobias Billström bör inse att ett beslut om fångutväxling, som i grunden innebär att en livstidsdömd brottsling friges, kan skicka farliga signaler till terrorgrupper och diktaturer, vilket kan stärka uppfattningen att gisslandiplomati lönar sig. Det är inte bara ett hot mot folket i Iran utan även omvärlden och Sverige.

Kiarash Kiani, jurist och svenskiranier

Parasto Rosencrantz, jurist och svenskiranier

ANNONS