Det familjecentrerade arbetssättet är ett effektivt sätt att använda offentliga resurser för att stärka föräldrar i sitt uppdrag att skapa en god start i livet för sina barn. Här har öppna förskolor en viktig roll, skriver Anita Nilsson.
Det familjecentrerade arbetssättet är ett effektivt sätt att använda offentliga resurser för att stärka föräldrar i sitt uppdrag att skapa en god start i livet för sina barn. Här har öppna förskolor en viktig roll, skriver Anita Nilsson. Bild: Privat

Familjerna betalar priset för nedläggning av öppna förskolor

De öppna förskolorna har en viktig roll både som dörröppnare och som introduktion för barnen inför start på förskolan. Att stänga dem innebär en nedmontering av framtidens Göteborg, skriver Anita Nilsson, fd processledare inom Jämlikt Göteborg.

ANNONS

Förslaget om att lägga ner alla öppna förskolor som inte ingår i Göteborgs stads familjecentraler innebär att småbarnsfamiljer inte får tillgång till likvärdig service över staden. Dessutom skulle Göteborgs stad bryta sitt åtagande gentemot Västra Götalandsregionen om det gemensamma familjecentrerade arbetet som man avtalat om, där öppna förskolorna är en helt central del.

Det finns endast tio familjecentraler i Göteborg. Det är långt ifrån tillräckligt för att alla barnfamiljer ska ha tillgång till deras fina service. Därför har samverkansmodellen, ett familjecentrerat arbetssätt, arbetats fram under en tioårsperiod i samverkan mellan Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen. Det betyder att vi tillsammans, utifrån olika professioner och varje situation och fråga, stärker hela familjen. För detta arbete finns det en politisk avsiktsförklaring och lokala avtal. Här ingår de öppna förskolor som nu hotas av nedläggning.

ANNONS

Det familjecentrerade arbetssättet är i dag väl implementerat i stora delar av staden och barnfamiljerna har på detta sätt möjlighet att få svar på frågor de ställs inför som föräldrar. De kan även träffa andra i samma situation, få det stöd de behöver tidigt, samt delta i olika föräldrastödjande aktiviteter på samtliga öppna förskolor.

Ska ge en god start i livet

I Göteborgs stads program för en jämlik stad är ”skapa god start och goda uppväxtvillkor” ett av fyra målområden. Att ge varje barn en god start i livet är centralt för att uppnå likvärdiga livsvillkor och förutsättningar för en god hälsa. Programmet slår fast att små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra. Programmet lyfter specifikt det familjecentrerade arbetssättet i samverkan med regionen som en central strategi i jämlikhetsarbetet.

Små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv är de mest kraftfulla investeringar ett samhälle kan göra

De öppna förskolorna har dessutom en viktig roll både som dörröppnare och som introduktion för barnen inför start på förskolan.

Det är barn och föräldrar som får betala det höga priset

Det familjecentrerade arbetssättet är ett effektivt sätt att använda offentliga resurser för att stärka föräldrar i sitt uppdrag att skapa en god start i livet för sina barn. Här har öppna förskolor en viktig roll. Lägger man ner de öppna förskolorna försvåras det familjecentrerade arbetssättet på ett betydande sätt och det är barn och föräldrar som får betala det höga priset.

ANNONS

Behåll de öppna förskolorna och verka för fler familjecentraler för att satsa på framtidens Göteborg.

Anita Nilsson, fd processledare inom Jämlikt Göteborg ”Skapa en god start i livet”

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS