Få bort tobaksreklamen i affärerna

Regeringen planerar att lägga fram en proposition om en ny lag om tobak och tobaksliknande produkter. Vi hoppas den innehåller ett förbud mot tobaksreklam i butiker och omfattar e-cigaretter, skriver Läkare mot tobak.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Nikotin är starkt beroendeframkallande, rökning dödar hälften av de trogna cigarettkonsumenterna, varje år dör tolv tusen svenskar i förtid på grund av rökning. Tobaksreklam är av sådana skäl förbjuden men industrin har hittat ett listigt sätt att kringgå detta. I många butiker finns tobaksprodukter väl synliga. Det är som gjort för att locka ex-rökare till återfall samt skapa intresse för tobak bland unga.

Med stöd av WHO:s tobakskonvention har flera länder, till exempel våra grannländer Island, Norge och Finland, lagstiftat och förbjudit tobaksreklam i butiker; Island var först i världen år 2001. Kanada, Irland, Storbritannien, Frankrike, Kroatien, Nya Zeeland, Australien, Panama, Ryssland, Uganda, Trinidad och Tobago har också infört ett exponeringsförbud. Tobaksvarorna finns att köpa för dem som frågar men förvaras i skåp eller lådor utom synhåll för andra kunder. Skyltar, dekaler eller annat som gör reklam för tobak i affären är likaså förbjudet.

ANNONS

Särskilt stor effekt på unga

Världshälsoorganisationen WHO konstaterar i en rapport från i år att exponeringsförbud för tobaksvaror har särskilt stor effekt på unga människors konsumtion och experiment med tobak. En rad forskningsstudier visar att unga som ofta ser tobaksprodukter i affärer blir rökare i större utsträckning. WHO framhåller även en studie i 130 länder som visar att exponeringsförbud har en tydlig koppling till minskat experimenterande med cigaretter bland unga. En annan undersökning visade att exponeringsförbud ledde till mindre dagligrökning bland unga.

Detta har inte gått tobaksföretagen förbi, de motarbetar aktivt lagförslag som förbjuder tobaksreklam i affärer. När Norge 2010 införde exponeringsförbud på säljställen stämde tobaksbolaget Philip Morris den norska staten och anklagade den för brott mot EES-avtalets artikel om frihandel. Philip Morris förlorade dock den processen. Tobaksbolag har sedan förlorat liknande processer i Skottland och Irland.

Ta med e-cigaretterna

Vi välkomnar att regeringen i december planerar att lägga fram en proposition om en ny lag om tobak och tobaksliknande produkter. Vi hoppas att denna lag, precis som i Norge, skall innefatta även e-cigaretter. Det norska exponeringsförbudet har starkt stöd hos allmänheten och förespråkas av kommissionen för jämlik hälsa.

Stella Cizinsky

överläkare, verksamhetschef på Hjärtlungkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro

ANNONS

Matz Larsson

överläkare lungmedicin kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro

Anton Landgren

AT läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Samtliga är medlemmar i Läkare mot tobak

ANNONS