Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Måste minska. Det talas om en ny tid som bryter fram, som går ut på att bilanvändandet i västvärlden börjar minska. Unga människor kör inte lika mycket bil längre. Många avvaktar med att skaffa bil även här, men trots det ökar biltrafiken i Göteborg, skriver Lars Backström.

Färre bilar är ett måste när Göteborg växer

Trängseln i trafiken och framkomligheten i Göteborg blir allt mer besvärlig. Det sista staden behöver är fler människor i egen bil. Därför är det viktigt att fler går över till andra sätt att färdas på, särskilt när staden växer, skriver Lars Backström, vd för Västtrafik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg, vi har ett problem. Även om trafiken i Göteborg minskade vid införandet av trängselskatten blir nu bilåkarna fler för varje år. Under 2016 ökade antalet körda mil med 1,3 procent jämfört med året innan. Om Göteborg stad ska nå sina mål om att minska bilresandet med 25 procent till år 2035 måste utvecklingen vända.

Göteborg är samtidigt på väg att bli en riktig storstad och några av de största infrastrukturprojekten i modern tid ligger i startgroparna. Hisingsbron, Gamlestaden, Västlänken och Marieholmsförbindelsen är bara några exempel. Staden ska göra plats för 200 000 nya göteborgare, 80 000 nya bostäder och nya jobb. Det är en imponerande utveckling vi får ta del av.

Men, vi får inte ducka för att det under byggtiden kommer att bli trångt och svårare att ta sig fram. För alla. Sämre framkomlighet på vägarna med bilar och bussar i långa köer kommer att bli vår vardag i många år framöver, samtidigt som folk ska kunna fortsätta leva, verka och vistas i staden. Jag är nog inte ensam om att inse att en förutsättning för att kunna ta sig fram under byggtiden är färre fordon på vägarna.

Men, det är också något som har hänt med attityden till bilen de senaste åren. 1900-talets bilprioriterande trafikmaktordning gäller inte längre. Borgmästare över hela världen begränsar bilismen för att skapa attraktiva städer för människor. Madrid har förbjudit biltrafik i stadskärnan. Paris dubblerar antalet cykelvägar, förbjuder dieselbilar och viker hela gator åt eldriven trafik.

Oslo, Köpenhamn, Madrid, Paris

Det här är inget nytt fenomen. Listan av städer som initierar projekt som bekräftar bilden är lång. De stiftar lagar för att förbättra kollektivtrafiken, storstadens blodomlopp, i stället för att bygga fler filer på motorvägarna. På nära håll har vi Oslo, vars centrum på några års sikt ska bli snudd på helt bilfritt medan Köpenhamns centrala gator sedan länge är avstängda för trafik. De har fattat grejen, städerna är inte till för bilar, de är till för människor. Eller som Bogotas borgmästare Enrique Penalosa uttrycker det: ”Anything you do to make a city more friendly to cars makes it less friendly to people”. Vilka steg behöver vi i Göteborg ta för att hänga med i utvecklingen?

Det talas om en ny tid som bryter fram, som går ut på att bilanvändandet i västvärlden börjar minska. Unga människor kör inte lika mycket bil längre. Den brittiska transportanalytikern Christian Wolmar menar att attityderna är förändrade, unga skaffar sig körkort senare, om alls. Samma tendenser kan ses i Sverige. Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, redovisade nyligen en studie som visar att unga är positiva till kollektivtrafiken och vill fortsätta resa kollektivt. Många avvaktar med att skaffa bil. Men trots det ökar biltrafiken i Göteborg.

Prioriterar kollektivtrafiken

Så varför sker då detta? Just när vi är på väg att bli en modern storstad. Är det priset man får betala när man har en världsledande bilindustri i staden?

Göteborg stad har bestämt sig för att prioritera kollektivtrafiken under den långa byggperiod som nu väntar. Det är ett bra steg i rätt riktning, men frågan är om det räcker. Hur ska minskningen av biltrafiken som tydligt anges i trafikstrategin och utbyggnadsstrategin gå till? Och vad är det egentligen Ann-Sofie Hermansson (S) menar när hon twittrar ”Bilen har en självklar och positiv plats i det nya Göteborg”?

Att bilindustrin i Göteborg är långt framme inom områden som innovation, mobilitet och digitalisering är något vi också välkomnar. Men framtidens självkörande bil är inte en bil, utan en buss.

Att det finns många som behöver bilen för att klara vardagen, livspusslet, råder det inget tvivel om. Jag är en av dem. Men jag tror att vi alla kan bli bättre på att minska det slentrianmässiga bil-åkandet. Om vi gör det tror jag att vi skulle kunna minska biltrafiken samtidigt som vi blir en modern storstad.

Tar vår del av ansvaret

Vi på Västtrafik vill ta vår del av ansvaret och satsar på att fler ska kunna resa med oss, men nu börjar det faktiskt bli rätt svårt att komma fram på vägarna. Om biltrafiken fortsätter öka kommer vi att lägga allt mindre tid på det faktiska resandet och allt längre tid sittandes i bilköer.

Så för att komma till rätta med vårt gemensamma problem med det ökade bilkörandet och trängseln på vägarna är mitt budskap tydligt; kör bil när du måste men gå, cykla eller åk kollektivt när du kan. Det skulle bidra till en förbättrad framkomlighet i centrum. Vi på Västtrafik skulle också ha möjlighet att öka kapaciteten i kollektivtrafiken och kunna ta hand om fler resenärer. Det sista vi behöver är ju fler människor i egen bil, eller hur?

Lars Backström

vd, Västtrafik