Mikail Yüksel (C), vice ordförande Centerpartiet Göteborg och toppkandidat till riksdagen
Mikail Yüksel (C), vice ordförande Centerpartiet Göteborg och toppkandidat till riksdagen

Extremismen växer fort– vi måste agera nu

Det fotfäste som de extremistiska grupperna fått i Göteborg är oroande och oacceptabelt. Vi måste sätta hårt mot hårt och ändra vår strategi. Våra fem skarpa förslag är en bra början, skriver Mikail Yûksel (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Mikail Yüksel </strong>(C),vice ordförande Centerpartiet Göteborgoch toppkandidat till riksdagen
Mikail Yüksel (C),vice ordförande Centerpartiet Göteborgoch toppkandidat till riksdagen

Enligt Säkerhetspolisen fanns det 2017 cirka 3 000 individer i Sverige som var aktiva inom de olika extremistmiljöerna. Två tredjedelar av dessa hade en koppling till islamistisk extremism medan resterande till höger- och vänsterextremistisk miljö. Den nysläppta rapporten Lägesbilden över radikalisering och våldsbejakande extremism av Göteborgs stad om våldsbejakande extremism sänder oroväckande signaler om hur islamistisk-, höger- och vänsterextremism slår rot i vår stad.

I rapporten framgår att det finns individer i Göteborg som inte tvekar att visa sin sympati för IS och öppet propagera för terrororganisationen genom att sprida material i offentliga miljöer. Skolor, bibliotek, lokala torg och idrottshallar pekas ut som målplatser för spridningen av extremistisk propaganda.

ANNONS

Flitiga i sociala medier

Vidare uppmärksammar rapporten även närvaron av höger- och vänsterextremism i Göteborg. Det noteras att den militanta nazistiska rörelsen Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) har vuxit med en effektiviserad förmåga att mobilisera. NMR utgör dessutom en fara för Sveriges nationella säkerhet genom kontakt med främmande makt såsom organisationer i Ryssland. Inte helt olikt IS rekrytering av svenskar till Syrien och Irak, lockar den ukrainska konflikten högerextrema från Sverige. I detta fall personer som har kopplingar till NMR.

Även den våldsbejakande vänsterextremismen använder sig av liknande metoder som IS. Offentliga miljöer såsom skolor, buss- och spårvagnskurer är målplatser för att sprida ett vänsterextremt och antidemokratiskt budskap.

Det gemensamma för de tre extremistiska grupperingarna är metoderna för att dela och sprida propaganda. Alla tre har valt sociala medier som ett verktyg och offentliga platser som en verkstad.

Oacceptabelt fotfäste i Göteborg

Det fotfäste som de extremistiska grupperna fått i Göteborg är oroande och oacceptabelt. Centerpartiet har ständigt arbetat med konkreta lösningar för att bekämpa den våldsbejakande extremismen. Vi har inte tid att vänta och se vad som händer i Göteborg för då kan det vara försent. Varje förlorad minut kan kosta oss en förlorad ungdom till extremism. Därför behöver vi sätta stopp för våldsbejakande extremism genom att:

ANNONS

  1. Öka på sociala insatser för unga som befinner sig på vägen mot att begå brott, till att även omfatta radikalisering av unga som ägnar sig åt religiös-, höger- eller vänsterextrem terrorism. Förenkla samarbetet mellan skola, socialtjänst och polis. Det måste kunna ske på ett smidigt sätt och vi vill därför omedelbart se en sekretessbrytande bestämmelse för ökad transparens mellan dessa instanser.

  1. Stoppa offentliga medel till antidemokratiska och våldsbejakande organisationer. Stadens rutiner för föreningsstöd, lokaler och bidrag måste ses över så att vi kommer åt extremistiska organisationer. Vi behöver därför inrätta en granskningskansler under idrotts- och föreningsnämnden som ska granska samtliga föreningar som mottar över 10 000 svenska kronor (eller motsvarande i exempelvis lokaler och bidrag) ur ett demokratiperspektiv. Pengar ska också krävas tillbaka från föreningar om de framkommer senare att organisationen inte uppfyller de demokratiska kraven.

  1. Ge utökad utbildning till all offentlig personal som arbetar med barn- och unga i hur man identifierar och hanterar unga i den riskzonen.

  1. Förbättra samverkan med olika religiösa samfund och centrum. Detta är otroligt viktig för att samordna arbetet mot religiös extremism.

  1. Förenkla processen att lagföra hemvändare från terrorresor. Kommunen kan biträda polis och rättsväsende genom effektiv infrastruktur för system och olika servicetjänster. Det måste gå snabbt att identifiera hemvändarna och därmed förebygga brott och attacker. Arbete på både samhälls-, grupp- och individnivå är väsentligt för att motverka radikalisering och extremism.

Tiden rinner ut

Tiden rinner ut och vi måste sätta hårt mot hårt för att motarbeta både terrorister och extremister, vi måste därför ändra strategi. För faktum kvarstår, problemen består och vi behöver lösningar nu. Det är allvarligt, problemen kommer bara att fortsätta växa om ingenting görs.

Mikail Yüksel (C)

vice ordförande Centerpartiet Göteborg

och toppkandidat till riksdagen

ANNONS