Andreas Norlén (M), ordförande riksdagens konstitutionsutskott
Andreas Norlén (M), ordförande riksdagens konstitutionsutskott

Extremismen måste motas bort

Det proaktiva arbetet mot våldsbejakande extremism måste intensifieras. Det krävs en nationell kommunikationsstrategi mot extremism och för demokratiska värderingar, skriver Andreas Norlén (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Andreas Norlén</strong> (M)
    <br> ordförande riksdagens konstitutionsutskott
   </br>
Andreas Norlén (M)
ordförande riksdagens konstitutionsutskott

Internet används flitigt för att sprida våldsförhärligande budskap och är ett kraftfullt verktyg i rekryteringen till extremistiska grupperingar. IS bedriver en omfattande propagandaverksamhet och stödet för extrema åsikter växer på många platser.

En kommun där våldsbejakande extremism är ett stort problem är Göteborg. Det anser över hälften av de offentliga verksamheter som svarat på en nyligen publicerad rapport gjord av Göteborgs stad. I Göteborg har bland annat påträffats IS-producerade tidningsmagasin och IS-propagandan har, enligt rapporten, delvis ändrat karaktär det senaste året. Den har nu fokus på att man ska stanna kvar i sitt land och främja IS-extremismen på plats, till exempel genom våld och terrordåd.

ANNONS

Ny strategi krävs

Det krävs ett mer proaktivt förhållningssätt för att upptäcka och agera mot våldsbejakande propaganda. Moderaterna tar därför initiativ till en nationell kommunikationsstrategi mot extremism och för demokratiska värderingar.

Vi måste bemöta de extremistiska åsikterna där de visar sig – ifrågasätta och motbevisa påståenden och mytbildning. Det är även angeläget att sprida positiva motbudskap om vårt samhälles grundläggande värden.

Utomlands finner man intressant kommunikationsarbete som drivs av enskilda. I Danmark ska man bilda en allians mot online-radikalisering med representanter från myndigheter, organisationer och civilsamhället samt etablera en kår av ”digitala förnuftsröster” driven av civilsamhället. Också i Sverige finns goda exempel, men mer behövs.

Viktigt skapa motbudskap

I arbetet med den svenska strategin är det viktigt att involvera det civila samhället, med muslimska organisationer som tar avstånd från extremism, men även med företag som arbetar med sociala medier och kommunikation.

Syftet bör vara att utarbeta kommunikationsmetoder och budskap som kan påverka olika målgrupper och därmed öka deras motståndskraft gentemot extremistiska budskap.

Eftersom våldsbejakande islamister utgör det största terrorhotet bör arbetet mot islamism prioriteras, men även högerextremism och vänsterextremism bör uppmärksammas.

Menar vi allvar med att sätta stopp för radikalisering och extremism måste hela samhället agera med kraft och konkreta åtgärder. Det är viktigt att sätta fart nu – och att arbeta brett och uthålligt.

ANNONS

Andreas Norlén (M)

ordförande riksdagens konstitutionsutskott

ANNONS