Branschen drar samma slutsats och just nu köper energiföretag upp så kallad massaved för förbränning, en extraordinär men helt försvarbar åtgärd för att lindra den kris vi befinner oss i, skriver debattörerna.
Branschen drar samma slutsats och just nu köper energiföretag upp så kallad massaved för förbränning, en extraordinär men helt försvarbar åtgärd för att lindra den kris vi befinner oss i, skriver debattörerna. Bild: ANDERS WIKLUND / TT

EU ska inte tvinga på Sverige orimliga klimatkrav

EU:s överstatlighet kan göra det svårare att hantera elkrisen. Sverige behöver värna sitt nationella självbestämmande om vi inte ska hamna i en ännu svårare situation i framtiden, skriver Jessica Stegrud och Thomas Brandberg, Sverigedemokraterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Kalla vinterdagar, nedlagda kärnkraftsreaktorer, krig i Europa och EU:s gemensamma elmarknad driver periodvis upp svenska elpriser till rekordnivåer. Hushåll behöver skuldsätta sig för att kunna betala sina elräkningar och företag går i konkurs. Elkris råder.

I denna situation strävar man efter att minska konsumtionen och öka produktionen av elektricitet. Nya kärnkraftverk ligger ett antal år bort och väderberoende elproduktion har två stora nackdelar. För det första undergrävs stabiliteten i elsystemet och för det andra blir elmarknaden oförutsägbar, vilket försvårar för nya investeringar i planerbar elproduktion.

Biomassa från skog

På kort sikt gäller det alltså att utveckla elproduktionen från kraftvärme, vilket vi alltså redan har i anläggningar över hela Sverige. Eftersom vi undviker förbränning av fossila bränslen och mängden avfall är begränsad så pekar allt på förbränning av biomassa från skog, som vi har ganska gott om. Branschen drar samma slutsats och just nu köper energiföretag upp så kallad massaved för förbränning, en extraordinär men helt försvarbar åtgärd för att lindra den kris vi befinner oss i.

ANNONS

Men om EU:s överstatliga skogspolitik hade fått rulla på så hade detta kunnat vara omöjligt. Med en rent häpnadsväckande tondövhet försöker starka krafter i unionen att begränsa användningen av biomassa för energiändamål. I september 2022 röstade EU-parlamentet igenom ett förslag som begränsar möjligheterna till förbränning av biomassa, inklusive skogsrester. Detta kan bli ett dråpslag mot både svensk skogsindustri och svensk energiproduktion, ändå applåderades beslutet av miljörörelsen och företrädare för Miljöpartiet.

Enligt företrädare för skogsindustrin kommer detta att tvinga Sverige att minska avverkningen med 15 procent.

Och i november röstade samtliga svenska EU-parlamentariker utom Sverigedemokraternas igenom ett förslag som ska tvinga fram ökad inlagring av koldioxid i Europas skogar. Enligt företrädare för skogsindustrin kommer detta att tvinga Sverige att minska avverkningen med 15 procent. Detta alltså trots att Sverige redan har en oerhört hög nettoinlagring av kol i den växande skogen, som faktiskt redan i dag absorberar det allra mesta av våra territoriella utsläpp av växthusgaser. Notera att detta kommer att strypa tillförseln av råvara både för förädling och energiproduktion.

Det intressanta är att Sverige förväntas överprestera för att andra länder ska kunna få lägre åtaganden. Eftersom Sverige saknar den protestkultur som ofta förknippas med södra Europa och dessutom har BNP per capita över genomsnittet i unionen så kan man behandla Sverige lite hur som helst.

ANNONS

Få applåder

Men även svensk inrikespolitik lämnar mycket övrigt att önska. När EU lägger ribban högt så reagerar många svenska politiker med att självmant lägga ribban ännu högre, vilket skedde med reduktionsplikten. Det verkar handla om möjligheten att få applåder på internationella konferenser, medan man är mindre intresserad av vilka effekterna blir på hemmaplan.

Som enda parti i riksdagen och enda svenska parti i EU-parlamentet har Sverigedemokraterna motsatt sig denna utveckling. Vi måste inse att om Sverige tar på sig miljömål som inte harmoniserar varken med verkligheten eller våra nationella intressen – och som dessutom är av ren symbolkaraktär i ett större perspektiv – så får det negativa konsekvenser. Bygger man dessutom upp ett ramverk av lagar och förordningar kring mål som inte går att nå så har man kursen inställd mot både politisk och ekonomisk grundstötning.

Men kommer EU verkligen att förbjuda oss att förvalta vår egen skog på det sätt vi finner lämpligt? Vi är definitivt på väg dit om vi inte agerar, men Sverige måste från och med nu ta förhandlingarna på allvar. Och inte som den förra regeringen underminera Sveriges position genom att ta på sig så stora åtaganden som möjligt.

Mindre dialog

Och kom ihåg att EU inte är samma union som Sverige gick med i på 90-talet. Brigitte Pircher, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har gjort en studie som bekräftar det som många redan vet. EU går mot starkare inslag av tvingande lagstiftning. Mindre dialog och mellanstatligt samarbete och mer överstatlighet, styrda av organ som vi i Sverige inte har så stor möjlighet att påverka.

ANNONS

Det kan få allvarliga följder både för vår skogsindustri och för vår energiproduktion. Och i stort sett allt annat också.

Jessica Stegrud (SD), riksdagsledamot i Näringsutskottet

Tomas Brandberg (SD), region- och kommunpolitiker

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS