Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker
Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker

EU måste visa vägen mot ökad kvinnlig frihet

Europarådets Istanbulkonvention måste genomföras. Det är det första internationella instrumentet som kriminaliserar våld som drabbar kvinnor just för att de är kvinnor. Det handlar om brott som våld i hemmet, tvångsäktenskap, hedersmord och könsstympning, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|
 
    <strong>Anna Maria Corazza Bildt </strong>(M) 
    <br> 
    <br> Europaparlamentariker 
   </br></br>
Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker

Trots att samhället överlag blivit mer jämställt har kvinnors situation förvärrats på många platser i världen. Bara under det senaste året har flera faktorer bidragit till detta som krig, fattigdom, bristen på skyddsnät liksom ledare som valt sina prioriteringar.

Senast i Ryssland avkriminaliserades våld i hemmet med motiveringen att det som sker i hemmet är en privat angelägenhet. En oacceptabel trivialisering av ett allvarligt brott. Samma logik använder även de som relativiserar hedersvåld, sexuella övergrepp och tvångsäktenskap. De värdesätter tradition, kultur och religion framför kvinnors fri- och rättigheter.

Vi ser tyvärr också liknande tendenser i väst med Donald Trump, där kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa i världen riskerar att åsidosättas med den så kallade global gag-rule. Här måste EU internationellt vara en förebild och försvarare av kvinnors fri- och rättigheter. Vi kan inte svika de kvinnor och flickor som behöver hjälp för att skydda sin sexuella och reproduktiva hälsa.

ANNONS

Inte ta jämställdhet för givet

Vi kan heller inte ta jämställdhet för givet i Europa. Jag kämpar i Europaparlamentet först och främst för noll tolerans mot våld mot kvinnor och för att Europarådets Istanbulkonvention ska genomföras. Det är det första internationella instrumentet som kriminaliserar våld som drabbar kvinnor just för att de är kvinnor. Det handlar om brott som våld i hemmet, tvångsäktenskap, hedersmord och könsstympning.

Jag är ansvarig för EU:s anslutning till den. Det är viktig därför Istanbulkonventionen ger oss mer effektiva verktyg för att förebygga mäns våld mot kvinnor, bekämpa straffriheten och skydda brottsoffer. Dessutom bidrar den till att säkerställa den medicinska och psykologiska hjälp brottsoffer behöver och att domare och socialarbetare utbildas i dessa frågor.

Bara hälften har ratificerat

Även om alla av EU:s medlemsländer signerat konventionen har bara hälften ratificerat den och processen går alldeles för långsamt. Konventionen misstolkas medvetet som att den innebär att kvinnor får fler rättigheter än män och att den hotar den konservativa ideologin. Samtidigt tar främlingsfientliga krafter tillfället i akt och använder kvinnors rättigheter för att driva sin agenda mot europeiska värden och mångfald.

Det hela tyder på ett förändrat debattklimat där värden som tidigare var självklara, som allas lika värde, i dag inte är lika självklara. I dessa svåra tider när nationalism går hand i hand med sexism och positionerar sig emot feminism, måste EU visa styrka och kraft och stå upp för kvinnor. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter. De går aldrig att prioritera bort utan att vi förlorar oss själva. Europa är vi, här och nu och kvinnor måste stärkas och synas.

ANNONS

I dag på Internationella kvinnodagen vill jag att vi tänker på hur mycket vi fortfarande har kvar och hur mycket vi måste fortsätta att göra tillsammans för jämställdhet. Låt oss förenas över politiska gränser mot Putin, mot Trump, mot främlingsfientliga och relativister och stå upp för våra värden. De är värda att försvara.

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker

ANNONS