EU måste klämma åt de företagare som utnyttjar arbetare

I Europa finns ett skuggsamhälle. I en ljusskygg miljö frodas ett alternativt samhälle där arbetsgivare hotar med våld och misshandel om någon skulle våga yttra sitt missnöje eller kräva sin rätt. Det är helt oacceptabelt att kriminella företag utnyttjar den fria rörligheten på EU:s inre marknad på bekostnad av vanligt folks trygghet, skriver Ilan de Basso (S) EU-parlamentariker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För att stoppa människoexploatering måste EU göra upp med arbetslivskriminaliteten, men europeiska kommissionens förslag och punktinsatser saknar en sammanhållen strategi.

I dag möter i stället en allmänt romantiserad bild av en inre marknad med fri rörlighet en helt annan verklighet. Undan för undan rapporterar media om graverande övertramp på Sveriges arbetsplatser. Arbetare far illa, får fel lön, och jobbar med rent livsfarliga arbeten under dåliga villkor. Kriminella företag som vill tjäna enkla pengar utnyttjar arbetskraft som inte bara är billigare, utan också befinner sig i en ekonomiskt utsatt ställning och som av rädsla för arbetsgivares reaktion tvingas till tystnad.

Dömda att misslyckas

Utvecklingen är alarmerande. Balansen mellan den fria rörligheten på EU:s inre marknad och skyddet av arbetstagarnas rättigheter är satt ur spel. Till dess att EU på riktigt tar ansvar för den inre marknaden är de enskilda medlemsländerna dömda att misslyckas med att bekämpa arbetslivskriminaliteten. Tilltron för den inre marknaden raseras helt om människor upplever att den ökar otryggheten och blir okontrollerbar. Det är dags för EU att agera!

ANNONS

För att bekämpa arbetslivskriminaliteten måste europeiska kommissionen ta kontroll över regleringen av den inre marknaden. Vi kommer inte komma åt de problem som göder arbetslivskriminaliteten enkom genom riktade insatser på svensk arbetsmarknad. Arbetslivskriminaliteten är gränsöverskridande och verksam i hela Europa. Seriösa och hederliga företag ska inte konkurrera mot kriminella genom ogenomtänkta regelförenklingar och ökad otrygghet för arbetare. Jag är övertygad att kriminella företag bäst bekämpas genom tydligare krav för arbetares rättigheter, inte genom fler slappa och ineffektiva regelverk på en redan för liberal marknad.

Det krävs mer effektiva kontrollmekanismer och sanktioner för att bekämpa oseriösa arbetsgivare och kriminella aktörer som utnyttjar den fria rörligheten

EU:s inre marknad kan bli bättre, mer hållbar och bidra till konkurrenskraftiga och uthålliga företag. Men det sker inte genom att låta marknaden reglera sig själv. Det krävs mer effektiva kontrollmekanismer och sanktioner för att bekämpa oseriösa arbetsgivare och kriminella aktörer som utnyttjar den fria rörligheten. EU-kommissionen måste ta ansvar för den inre marknadens baksidor.

Behöriga myndigheter, arbetsgivare och fackförbund måste få verktyg och stöd till att vända utvecklingen. Om ingenting händer kommer seriösa företag bli utkonkurrerade och bortträngda av kriminella och oseriösa aktörer samtidigt som kriminaliteten växer. I slutändan handlar det om miljarder i förlorade skatteintäkter som betalas ut svart och dränerar unionen och medlemsländerna.

Vi behöver förändring på EU-nivå. Det ska inte gå att gömma sig i medlemsländer med svagare lagstiftning och skatteregler. Det ligger i hela Europas intresse att tvätta bort kriminaliteten från arbetsmarknaden. Det ska vara svårt att fuska, enkelt att åka fast och mycket kännbart när man blir straffad!

ANNONS

Ilan De Basso (S), Europaparlamentariker

ANNONS