Given ledare. Med Verhofstadt som talman skulle Europaparlamentet få en person som aktivt tar ställning mot dem som försöker splittra den europeiska gemenskapen, och som skulle kunna få medborgarna att se möjligheterna och känna tillit till EU, skriver Cecilia Wikström (L).
Given ledare. Med Verhofstadt som talman skulle Europaparlamentet få en person som aktivt tar ställning mot dem som försöker splittra den europeiska gemenskapen, och som skulle kunna få medborgarna att se möjligheterna och känna tillit till EU, skriver Cecilia Wikström (L).

EU behöver välja en stark ledare

För att EU ska hålla ihop och klara av de utmaningar vi står inför är det viktigt att välja en stark och tydlig ledare. Ingen är bättre lämpad för posten som ny talman än den liberale gruppledaren Guy Verhofstadt, skriver Cecilia Wikström (L).

ANNONS
|

    Cecilia Wikström (L)
Cecilia Wikström (L)

År 2016 blev ett tragiskt år i Europas historia.

Bortemot 6 000 människor drunknade i Medelhavet när de i sjöodugliga båtar flydde undan krig, fattigdom och förföljelse för att söka sig till trygghet och nya livschanser i Europa. Detta innebär att de döda på Medelhavet 2016 blev fler än tidigare år.

Med 52 procent för och 48 procent emot röstade Storbritannien för att lämna EU, vilket har skapat en stor osäkerhet och oklarhet både på finansmarknaden men också inom EU-samarbetet. Processerna kring utträdesförfarandet som påbörjas i vår slukar tid och kraft som kunde ha ägnats åt att lösa de gemensamma utmaningar som vi står inför och som inget enskilt land kan lösa på egen hand.

ANNONS

177 personer dödades och över 790 skadades i de fruktansvärda terrorattentaten som inträffade i Bryssel, Nice och Berlin i fjol.

Viktigt val i dag

I dag, tisdag, står vi Europaparlamentariker inför ett viktigt val. En ny talman ska väljas. Mot bakgrund av de utmaningar som Europa står inför år 2017: terrorismbekämpning, flyktingfrågan, avvecklingen av återstående handelshinder på den inre marknaden, den tilltagande globala konkurrensen, klimatpolitiken och behovet av en gemensam säkerhetspolitik som kan möta Rysslands maktambitioner, är det av största betydelse att Europaparlamentet företräds av en stark och tydlig ledare som kan ingjuta hopp, tillit och framtidstro hos både oss ledamöter och hos EU:s medborgare.

Ingen är lika lämpad och kan stå upp för ett enat Europa och driva de viktigaste frågorna för vår unions framtid som den liberala gruppens ledare Guy Verhofstadt. Han har ett förflutet som Belgiens premiärminister under nio år. Ingen kan så engagerat som han förmedla budskapet om europeiskt samarbete och djupt förankrade liberala värden. Jag tycker att förkroppsligar den politiska förnyelse och inspiration som behövs i EU:s absoluta topp idag mer än kanske någonsin förr.

I en tid när allt färre människor ser mål eller mening med det europeiska samarbetet – men den absoluta majoriteten i EU fortfarande är helhjärtat för EU och har insett att vi behöver fortsätta det gränsöverskridande samarbetet – behöver Europaparlamentet en talman som förmedlar glöd och hopp hos människor runt om i alla medlemsländer.

ANNONS

Sammanhållande kraft

Med Verhofstadt som talman skulle Europaparlamentet få en person som aktivt tar ställning mot dem som försöker splittra den europeiska gemenskapen, och som skulle kunna få medborgarna att se möjligheterna och känna tillit till EU. Det är precis detta vi har rätt att förvänta oss i en tid som skakas av oro på olika sätt. Vårt geopolitiska läge mellan USA:s snart tillträdande president Trump, Rysslands Putinregim och Turkiets alltmer auktoritära Erdoganregim i vår omedelbara närhet borde rimligen innebära ett fördjupat europeiskt samarbete också när det gäller försvars- och säkerhetspolitik.

Ett starkt polissamarbete genom ett europeiskt FBI och ökat utbyte av information mellan EU:s polis- och underrättelsemyndigheter skulle stärka Europa i kampen mot grov organiserad brottslighet och terrorism. En gemensam asylpolitik och bevakning av EU:s yttre gränser är den enda vägen att värna en solidarisk flyktingpolitik och fri rörlighet inom Europa. Ett Europa som talar med en röst i omvärlden skulle skapa möjligheter för Europa att påverka vår omvärld i stället för att stå vid sidan av och se på.

Liberalismen har alltid varit en ideologi präglad av framtidstro, optimism och internationalism. Nu mer än någonsin behöver detta bli ett signum, både i Sverige och i alla EU:s medlemsländer. Jag kommer att göra allt i min makt för att Europaparlamentet från och med på tisdag företräds av liberalen Guy Verhofstadt. Det skulle ge år 2017 möjligheten att bli ett betydligt ljusare år för Europa.

ANNONS

Cecilia Wikström (L)

Europaparlamentet

ANNONS