På rätt väg. De senaste 50 åren har utsläppen per passagerarkilometer sjunkit med 80 procent, skriver Mattias Dahl.
På rätt väg. De senaste 50 åren har utsläppen per passagerarkilometer sjunkit med 80 procent, skriver Mattias Dahl.

Ett miljövänligt flyg är fullt möjligt

Teknikutvecklingen, både vad gäller alternativa flygbränslen, lätta material och effektiva flygrutter med mera, kommer att göra flyget miljövänligt. Fortsätt den utvecklingen i stället för att minska flygandet, skriver Mattias Dahl, vd Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Sverige är ett otroligt land sett till vår innovationsförmåga. Vi har ett näringsliv som med rätt förutsättningar är ett av Europas starkaste. Och vi vill göra rätt för oss, vare sig det gäller att skapa kundnytta, stärka konkurrensen eller ta miljöhänsyn. Men Sverige ställs inför stora utmaningar. Vi har långa transportsträckor, en befolkning som är ojämnt utspridd från norr till söder och med stora områden som är beroende av flyget för tillgänglighet. Sverige ligger dessutom i Europas utkant.

För att vi ska vara fortsatt framgångsrika krävs smidiga förbindelser som för samman våra landsändar och som ger möjligheten till ett nära samarbete med våra europeiska grannar och resten av världen. I norra Sverige är flyget helt avgörande för att regionen ska vara livskraftig.

ANNONS

Men under senare tid har en intensiv flygdebatt förts. Vi håller givetvis med om att flyget ska bli mer miljövänligt. Flyget är redan på god väg. De senaste 50 åren har utsläppen per passagerarkilometer sjunkit med 80 procent. Och det internationella arbetet med att begränsa flygets miljöpåverkan börjar ta fart på allvar nu. Samtidigt väntar andra stora förändringar runt hörnet.

Vi står de kommande åren inför den största teknikrevolutionen som flyget någonsin har sett. Elektrifieringen kommer snart att vara en verklighet för kortare flygrutter.

Kan bli världsledande

Ytterligare en väg framåt är ökad användning av biodrivmedel. Att flyga på biobränsle minskar koldioxidutsläppen utan att flygplanen behöver modifieras. Problemet är att vi inte har tillgång till de mängder som behövs. Här är Sverige unikt positionerat med vår skogsresurs och vi har därför möjligheten att bli världsledande i framtagningen av biobränsle.

Och det är inte bara framdrivningen som kommer att bli grönare i en nära framtid. Intensiv forskning bedrivs på nya lätta material och flygplanens utformning. EU vill införa effektivare flygrutter, vilket kommer att ge stora bränslebesparingar. Ny forskning hjälper oss att förstå den så kallade höghöjdseffekten, vilket kommer att leda till att vi kan välja optimal flyghöjd för minskad miljöpåverkan.

Trots möjligheterna finns en ambivalens i Sverige kring flyget. Den flygskatt som infördes i år innehåller en uttalad önskan om att vi ska flyga mindre. Vi tycker att detta är helt fel väg att gå. Flyget behöver ingen flygskatt för att fortsätta den effektivisering som redan pågår. Vår uppmaning är därför enkel: ge flyget incitament och stöd för att fortsätta den positiva resa som pågått de senaste 50 åren.

ANNONS

Mattias Dahl

vd Transportföretagen

ANNONS