Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Soraya Poste (FI).
Soraya Poste (FI).

Ett liv fritt från våld är målet – därför behöver EU mer feminism

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi därför till val på ett liv fritt från våld, men även en rättvis värld och en levande planet, skriver Soraya Post (FI).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi i Feministiskt initiativ vill se en jämställd, jämlik och hållbar värld. 2014 skrev vi historia när vi för första gången tog plats i Europaparlamentet. Vår paroll var: Ut med rasisterna – in med feministerna!

Under mandatperioden har vi satt de mänskliga rättigheterna högst upp på den politiska agendan. Vi har lyft kvinnors, flyktingars och minoriteters rättigheter. Vi har kämpat för fred och hållbarhet, mot våld, militarism, rasism och nationalism. Med erfarenhet från de första åren är vi nu redo att fortsätta vara en kraft för förändring i EU.

I EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier

Inför Europaparlamentsvalet 2019 går vi till val på ett liv fritt från våld, en rättvis värld och en levande planet. Vi vill ta stora steg framåt för jämställdheten, en radikal klimatpolitik, en solidarisk migrationspolitik, en stark välfärd och en rättvis fördelning av makt och resurser.

Gigantiskt säkerhetsproblem

Mäns våld mot kvinnor är ett av världens största säkerhetsproblem. I EU har var tredje kvinna utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder och över hälften av alla kvinnor i EU har utsatts för sexuella trakasserier. Ändå står det inte en rad om detta våld i EU:s säkerhetsagenda, den är inriktad på att hantera externa hot och cyberattacker. Det fysiska och sexuella våld som kvinnor möter på daglig basis finns inte prioriterat i EU:s säkerhetsagenda. Till och med själva EU försummar frågan om mänsklig säkerhet, och särskilt när det gäller mäns våld mot kvinnor.

Vi i Feministiskt initiativ ser Europaparlamentet som en viktig plattform till påverkan och samarbete, och vi ser ett stort behov av feminism i EU. Vi kommer att fortsätta arbeta för att se till att alla EU:s medlemsländer ratificerar Istanbulkonventionen och erkänner våld mot kvinnor som ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Vi vill se en gemensam EU-lagstiftning, ett EU direktiv för att stoppa våld mot kvinnor. Under nästa mandatperiod vill vi lyfta frågan om samtyckeslagar enligt svensk modell, förbud mot köp av sexuella tjänster samt rätten till fri och laglig abort i alla EU:s medlemsstater.

Kvinnor och flickor utvisas till länder där de riskerar bortgifte och könsstympning, det är följden av en urholkad asylrätt och allt högre murar.

Det är ett grundläggande behov att leva ett liv i trygghet. Att söka skydd undan våld, krig, tortyr, svält, förföljelse och utsatthet är även en mänsklig rättighet. Aldrig tidigare har så många människor dött på flykt till Europa, och aldrig tidigare har så mycket pengar satsats på att begränsa människors rätt att söka skydd. Kvinnor och flickor utvisas till länder där de riskerar bortgifte och könsstympning, det är följden av en urholkad asylrätt och allt högre murar.

Vi i Feministiskt initiativ vill att EU ska skapa säkra vägar till Europa, säkra kvinnors och barns rätt till asyl samt värna om respekten för Genèvekonventionen.

För en levande planet

Klimatet är en rättvisefråga. Klimatförändringarna och miljöförstöringen drabbar redan nu stora delar av världens befolkning. Kvinnor bidrar överlag mindre till klimatförändringar än män men är ofta de som drabbas hårdast. Höginkomstländer bär det stora ansvaret för klimatförändringarna.

Vi behöver agera innan det är för sent – det kräver en radikal omställning till ett samhälle där människan lever utan att överskrida planetens resurser. Matsuveränitet och småskalighet ska gå före storskaliga jordbruksnormer. Naturens och urfolks rättigheter ska värnas framför utvinningsindustrin. Transporter ska ske via tåg och kollektivtrafik i stället för flyg, bil eller lastbil. Vi i Feministiskt initiativ vill bland annat att EU ska vara drivande i att de globala växthusgasutsläppen ska vara noll senast 2038 samt att EU ska ha ett samordnat tåg-, signal- och bokningssystem i hela Europa samt stöd till nattåg.

För allas mänskliga rättigheter

Jag kommer även att fortsätta motverka nationalister och högerextremister såsom jag har gjort under den här mandatperioden i Europaparlamentet och fortsätta arbetet med att skydda allas mänskliga rättigheter och försvara demokratiska värderingar. Jag har bland annat fått igenom en resolution i EU-parlamentet som uppmanar EU:s medlemsländer att förbjuda nyfascistiska och nynazistiska grupper och organisationer som förhärligar nazismen och den här frågan kommer jag absolut att fortsätta driva.

Under den här mandatperioden har jag arbetat aktivt mot antiziganismen och för att se till att alla EU:s medlemsländer tar sitt ansvar för att säkerställa romers rättigheter bland annat genom min Romarapport som antogs av Europaparlamentet 2017. Jag har lyckats få in mina förslag för fattigdomsbekämpning i EU-parlamentets rapport om den Europeiska socialfonden+ som är en del av EU:s långtidsbudget för 2021-2027.

Liten förbättring

Jag börjar nu se en liten förbättring av romernas situation i EU men vi har en lång väg att gå. Det är oerhört viktigt att arbetet mot antiziganismen får fortsätta på EU-nivå även under nästa mandatperiod och detta kommer jag absolut att se till. Jag har byggt upp en bra arbetsrelation med EU-kommissionen och rådet samt skapat en plattform för att driva dessa frågor och kommer att följa upp deras arbete med att förstärka den strategiska EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer efter 2020. En radikal förändring av romernas inhumana livssituation måste till.

EU måste arbeta aktivt för att förverkliga FN:s hållbarhetsmål, vilket inkluderar bland annat ingen fattigdom, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt att bekämpa klimatförändringarna.

Soraya Post (FI)

toppkandidat till Europaparlamentet för Feministiskt initiativ