Ett hållbart Göteborg fritt från diskriminering

Vi driver politik utifrån en feministisk och antirasistisk analys. Vi tar reda på hur maktstrukturerna i samhället ser ut, vilka som får mycket och vilka som får lite, hur människor mår, vad de saknar och vad de behöver, skriver Stina Svensson (FI), Teysir Subhi (FI) och Martin Jordö (FI).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kommunvalet 2018

I morgon: Moderaterna

Vi i Feministiskt initiativ driver rättighetspolitik. Vårt mål är ett hållbart Göteborg fritt från diskriminering.

”Det vill väl alla ha?” – kanske någon invänder. Och visst, de flesta partier i kommunfullmäktige är positiva till jämlikhet och ser allvarligt på klimathotet. Åtminstone i retoriken. När det kommer till faktiska förslag, som gör skillnad på lång sikt, ser det glesare ut.

Att förespråka trygghet och minskade klyftor samtidigt som man presenterar åtgärder som går ut på hårdare tag och ökad kontroll fungerar bevisligen inte. Medan våra styrande politiker – även de vars emblem lyser rött – konsekvent flyttat sig högerut på ideologiskalan har skillnaderna i levnadsvillkor ökat i vår stad. På vissa spårvagnslinjer lever man i snitt nio år längre vid den ena ändhållplatsen jämfört med den andra. Skolresultat och tandhälsa är andra parametrar som kan vittna om i vilken del av staden du bor. Att statusen på dina tänder är en klassfråga i Göteborg i dag är minst sagt nedslående.

ANNONS

Att prata om hållbarhet och samtidigt ställa sig bakom bygget av en fossilgasterminal i vår hamn är i det närmaste genant. Hur är det möjligt att sanktionera något som kommer att öka användningen av fossilgas fram till 2060 samtidigt som det finns beslut på att staden ska vara i princip fossilfri år 2030? Det är en paradox. En förödande paradox. Det är att skratta våra barn och barnbarn i ansiktet.

Vi i Fi Göteborg går till val på villkorslös välfärd. I praktiken innebär det att vi utgår från de sju diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen och att vi arbetar för att driva en politik som säkerställer att alla människor, oavsett diskrimineringsgrund, omfattas av de – lika lagstadgade – mänskliga rättigheterna.

Progressiv miljöpolitik

Men den här välfärden behöver en planet att bo på och därför måste vi parallellt med rättighetsarbetet driva en mycket mer progressiv miljöpolitik än den som i dag drivs i Göteborg.

Vi vet att vi måste flyga mindre, hitta alternativa energikällor, tillverka och konsumera färre prylar och äta mindre kött. Det handlar mänsklighetens överlevnad. Det borde vara en fråga i vilken alla kan mötas och som vi politiker pratar om och inför regelverk kring. Om inte annat för att föregå med gott exempel och visa på gravallvaret i klimathotet. Vi vill därför:

ANNONS

* Att Göteborg ska ha ett hundraprocentigt förnybart energisystem. Vi ställer oss starkt kritiska till den nya fossilgasterminalen i hamnen.

* Införa gratis kollektivtrafik och bygga ut infrastrukturen för cykel- och gångtrafik för att minska bilismen.

* Minska resursanvändandet och konsumtionsbehovet genom att införa en generell arbetstidsförkortning.

* Skärpa resepolicyn för stadens anställda för att minska antalet flygresor.

* Införa vegetarisk norm i offentlig verksamhet samt säkerställa att det erbjuds veganska alternativ på alla skolor.

Samtidigt som vi måste jobba parallellt med klimathotet och att säkerställa mänskliga rättigheter så måste vi hålla två tankar i huvudet vad gäller just de mänskliga rättigheterna.

Vi driver politik utifrån en feministisk och antirasistisk analys. Det betyder att vi tar reda på hur maktstrukturerna i samhället ser ut, vilka som får mycket och vilka som får lite, hur människor mår, vad de saknar och vad de behöver. Vi utgår från de sju diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen och vi arbetar för att säkerställa att alla människor, oavsett diskrimineringsgrund, omfattas av de – lika lagstadgade – mänskliga rättigheterna.

De flesta partier är överens om att vi måste ta hand om dem som utsätts för diskriminering och kränkningar. Vissa mer än andra. Vi är det parti i fullmäktige som vill ta mest pengar ur kommunbudgeten för att ge till verksamheter som fångar upp utsatta människor. Vi vill investera i mänskligt kapital, snarare än nya fontäner på Avenyn.

ANNONS

Arbeta proaktivt

Men även om många är med oss på att fånga upp dem som utsätts så skiljer vi oss från övriga partier genom att vi vill arbeta proaktivt – också. Vi tror inte att diskriminering och våld uppstår i ett vakuum. Vi tror inte att den som diskriminerar och kränker vaknar en dag och plötsligt är en sådan som diskriminerar, kränker och slirar i frågan om alla människors lika värde.

Vi måste börja från början. Vi bär ansvar för att se till att kommande generationer blir bättre än vi. Ett ansvar som vi ska ta samtidigt som vi hanterar situationen här och nu. Vi vill därför:

* Öka antalet natthärbärgen och satsa på fler skyddade boenden med fast anställd personal.

* Införa samtyckesundervisning i grund- och gymnasieskolan.

* Säkerställa ett långsiktigt och permanent stöd till de kvinno- och tjejjourer som stöttar utsatta kvinnor, barn och ickebinära.

* Fortsätta satsa på normkritik i förskolan.

* Säkerställa att papperslösa kvinnor och barn som utsätts för våld ska känna sig trygga i att söka hjälp från kommunen.

* Erbjuda ekonomisk stöttning till de skolor som fasar ut och ersätter kränkande – sexistiskt och rasistiskt – undervisningsmaterial.

Stina Svensson (FI)

Feministiskt initiativ Göteborg

ANNONS

Teysir Subhi (FI)

Feministiskt initiativ Göteborg

Martin Jordö (FI)

Feministiskt initiativ Göteborg

ANNONS