Ersätt dagens flyktingpolitik med nationella kvoter

Sverige behöver kraftfullt driva på i EU för ett kvotflyktingsystem med nationella kvoter. Endast så kan vi upprätthålla en human och långsiktigt hållbar flyktingpolitik där människor får bra möjligheter till en nystart i sitt nya land, skriver Hampus Magnusson (M), Johan Abrahamsson (M) och Ann-Sofie Alm (M).

ANNONS
|

I helgen formar vi moderater den nya politik som vi ska möta väljarna med inför valet nästa år. Från Västra Götaland driver vi på för att denna politik ska bli så bra som möjligt. En prioriterad fråga för oss är landets migrationspolitik.

Sverige har på några få år tagit emot närmare en halv miljon asylansökningar. Förutom att mängden visat sig vara ohållbar så måste man också ställa sig frågan: Hjälper dessa stora insatser verkligen dem som behöver hjälpen mest? Vi menar att Sverige ska driva på i EU för att införa ett nytt kvotflyktingsystem med nationella kvoter. Detta ska ersätta dagens EU-gemensamma asylsystem. Bara så kan vi på bästa sätt rikta hjälpen till dem som är i störst behov av den samtidigt som nyanlända får bättre förutsättningar till en ordnad och förberedd integration.

ANNONS

Sverige är och ska vara en humanitärt ansvarstagande nation. I skuggan av pågående krig och konflikter med ett bottenlöst mänskligt lidande så måste vi som har möjlighet bidra till att minska, lindra och på sikt stoppa de pågående katastroferna. Det gäller även hur flyktvägarna till Europa ser ut.

Gynnar organiserad brottslighet

Män, kvinnor och barn dör med nuvarande system under de ökända och tragiska båtfärderna över Medelhavet, som flyktingsmugglare och annan organiserad brottslighet gör stora pengar på. De svåra umbärandena innebär att möjligheten att ta sig iväg, att fly, är mycket större för dem som är fysiskt och ekonomiskt starkast. Konsekvensen blir att kvinnor och barn ofta lämnas kvar i katastrofområdena, medan företrädesvis unga män lyckas ta sig till Sverige.

Det råder en stor samstämmighet i Sverige att vi inte mäktar med de volymer vi tidigare sett komma till vårt land, där statliga myndigheter och kommuners resurser sträcks ut i det längsta. Rent praktiskt har det medfört en ohållbar ryckighet och enorm press på våra välfärdssystem, såväl i Göteborg och Västra Götaland som i övriga landet.

Kvotflyktingsystem

Slutsatsen av våra resonemang innebär att Sverige ska vara pådrivande för ett nytt kvotflyktingsystem som ersätter dagens EU-gemensamma asylsystem. Europeiska Unionen behöver ta fram ett kvotflyktingsystem med nationella kvoter. Det är både rimligt och ansvarsfullt.

ANNONS

I detta måste Sverige vara starkt pådrivande för att få till stånd en omläggning av migrationspolitiken. I den mån detta inte är görbart på EU-nivå så måste Sverige hitta egna lösningar inom ramen för EU-samarbetet, vilket kan vara utmanande men knappast omöjligt. Detta skulle då ersätta den ad hoc-volym vi tidigare fått bevittna och skulle i hög grad kunna hantera om exempelvis Turkiet gör allvar av sina hot och bryter sin överenskommelse med EU.

Hjälper dem med störst behov

Att bygga upp ett långsiktigt hållbart flyktingmottagande kring ett system med flyktingkvoter, likt det som Sverige redan i dag deltar i genom UNHCR, skulle vara gynnsamt ur flera perspektiv. Dels skulle vi i högre grad kunna hjälpa dem som mest behöver det. Dels skulle vi få möjlighet att få ordning och reda i flyktingmottagandet samt efterföljande integrationsinsatser syftande till språk, utbildning och ytterst arbete och egen försörjning.

Vi skulle inte heller vara ensamma om att göra på det här sättet. Göteborgs-Postens egen ledare påpekade häromdagen att Kanada sedan länge haft ett mottagande baserat på kvoter som beslutas år från år av den kanadensiska regeringen. Exempelvis beslutade landet om en engångskvot om 25 000 som drabbats av kriget i Syrien, men till skillnad från hur det ofta ser ut i Sverige så var det de som var i störst behov av hjälp som också fick hjälp.

ANNONS

Blir inte lätt

Vi har förståelse för att detta inte är en lätt sak att göra och är öppna för att hitta övergångslösningar, exempelvis med säkra länder, utökade inrikes utlänningskontroller och gränsskydd.

Vi är helt övertygade om att ett kvotflyktingsystem med nationella kvoter måste till för att möjliggöra en såväl ansvarstagande som human migrationspolitik. Det skulle alla tjäna på.

Hampus Magnusson (M)

oppositionsråd, Göteborg

Johan Abrahamsson (M)

kommunstyrelsens ordförande, Mariestad

Ann-Sofie Alm (M)

oppositionsråd, Munkedal

ANNONS