Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson
Aron Emilsson (SD), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

Erkänn och uppvärdera svenska kulturens roll

Att ignorera svensk kultur är att bädda för splittring och rotlöshet. Det är därför hög tid att svensk politik uppvärderar svensk kultur, skriver Aron Emilsson (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kultur handlar i en vid mening om själslig odling och kommunikation, vår förmåga att förstå varandra. Kulturens former och markörer är viktiga för att vi ska känna samhörighet genom värderingar, språk och sociala koder. Sverigedemokraterna är stolta över den svenska kulturen. Vår kultur är kärnan i vår identitet, vilka vi är i världen och utgångspunkten för hur vi förstår oss själva, andra och varandra.

De senaste åren har många försökt förminska den svenska kulturen eller förklara den som obefintlig. Inom politiken har två tidigare partiledare för två stora partier uttalat sig förminskande och okunnigt om svensk kultur, Fredrik Reinfeldt menade att det ursvenska är barbari och Mona Sahlin har uttalat att hon inte vet vad svensk kultur är. Regeringen värderar fortfarande inte svensk kultur, synligt genom att man tar bort skrivningar om svensk kultur och svenskt kulturarv i sina lagförslag, genom politisering av våra kulturinstitutioner och genom ovilja att nominera svenska traditioner, seder och bruk till Unescos lista över immateriellt kulturarv. Det har under mandatperioden även rapporterats att svenska fornlämningar förstörs. Läget förbättras inte genom förespråkande av representationstillsättning av poster inom kultursektorn.

ANNONS

Sverigedemokraterna arbetar i riksdagen för att motverka politiseringen av våra kulturinstitutioner. Vi markerar mot de som föreslår representationstillsättning av tjänster då vi inte tycker att exempelvis etnicitet ska vara grund för anställning, vi ifrågasätter kulturministerns auktoritära uttalanden i mediepolitiken om tvingande åtgärder för sociala medier, och vi begär evidensbaserad historieskrivning utifrån föregående generationers lämningar i en tid när det rapporteras om historierevisionism och kulturrelativism på vissa av våra statliga museer.

Vi eftersträvar en bred och livskraftig kulturpolitik där barns, äldres och funktionsnedsattas rätt till kultur särskilt beaktas. För oss är det självklart att vi i Sverige har ett unikt och värdefullt kulturellt arv som är värt att bevara och belysa.

Förvalta Sveriges historia

Kulturen spelar en betydande roll för att binda samman Sveriges förflutna med nutid och framtid, förvalta landets historia och arv samt stärka gemenskapen i samhället och den nationella identiteten. För att uppnå detta föreslår vi omfattande satsningar på det svenska kulturarvet och inrättandet av en nationell kulturkanon.

För att möjlighet till kulturupplevelser ska finnas i alla livets skeden lägger vi omfattande satsningar på skapande skola i förskolan och inför ett anslag för skapande äldreomsorg. Kulturen ges möjlighet att spela en stor roll för hälsan och knyta ihop natur- och kulturvård genom våra satsningar på friluftsliv och kultur i vården. Kulturhistorisk hänsyn och kulturell planering ska vara en integrerad del av stads- och samhällsbyggnadsfrågor, och vi har skjutit till medel för att främja ökad hänsyn till kulturmiljön och lagt förslag för större medborgarinflytande vid utformningen av vår gemensamma livsmiljö.

ANNONS

Vi värnar om public services oberoende, och därför föreslår vi en rad åtgärder och verktyg för att stärka saklighet och opartiskhet inom public service. Bland annat vill vi exponera rättelser, omorganisera systemet kring granskningsnämnden med saklighetsprövningar, samt stärka det nordiska samarbetet i ett sorts referentgranskningssystem.

För att ge de som invandrat till Sverige en väg in i den svenska samhällsgemenskapen förespråkar vi Sverigecenter i våra förortsområden, samt språk och samhällstest inför ansökan om medborgarskap. Att ignorera den svenska kulturens existens eller relevans för att vara en del av den svenska gemenskapen, är inget annat än ett sätt att stänga ute de från andra kulturer som vill bygga sig en framtid i Sverige.

Kultur är viktigt i alla organisationer, från familjer till nationer, i och med att kultur är grunden för kommunikation är kulturen det kitt som håller oss samman. Att ignorera svensk kultur är att bädda för splittring och rotlöshet. Det är därför hög tid att svensk politik uppvärderar svensk kultur.

Aron Emilsson (SD)

riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson

ANNONS