Sverige står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning och för såväl individer som samhälle så finns det mycket att tjäna på en studie- och yrkesvägledning av högsta kvalitet, skriver debattörerna.
Sverige står inför stora utmaningar gällande kompetensförsörjning och för såväl individer som samhälle så finns det mycket att tjäna på en studie- och yrkesvägledning av högsta kvalitet, skriver debattörerna.

Erbjud alla elever ordentlig studievägledning

Arbetsmarknaden ser stora behov av att fler individer söker yrkesutbildningar på gymnasiet. Trots det misslyckas politiker och huvudmän med att ge förutsättningar för att dagens, och framtidens, kompetensförsörjning ska bli lyckosam, skriver Lina Ali, Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand.

ANNONS
|

Studie- och yrkesvägledning är ett återkommande tema i debatten om hur samhällets framtida kompetensförsörjning ska garanteras. Arbetsmarknaden ser stora behov av att fler individer söker yrkesutbildningar på gymnasiet. Detta samtidigt som politiker och huvudmän inte ger förutsättningar för att dagens, och framtidens, kompetensförsörjning ska bli lyckosam.

Att yrkesprogrammen inte lockar tillräckligt många elever är ett långvarigt problem som arbetsmarknadens parter länge lyft. Dessutom skär huvudmän skär ner på dem eftersom de är dyra att anordna. Detta är bekymmersamt för dagens- och framtidens kompetensförsörjning.

En central aspekt av kompetensförsörjning är vikten av studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet. Sveriges Lärare är de första att skriva under på att samhället behöver individer med god valkompetens. Vägen dit går genom välutbildade studie- och yrkesvägledare med rätt förutsättningar och tid att arbeta med eleverna under hela studietiden.

ANNONS

Inget examenskrav

Huvudmännen måste ta ett större ansvar. Idag har många studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet ansvar för så många elever att det inte är möjligt att genomföra ens ett kvalitativt vägledningssamtal per elev.

Om eleverna i grundskolan – och inom övriga skolformer – ska garanteras studie- och yrkesvägledning av den kvalitet de har rätt till krävs en tydlig lagändring. I dag finns inget examenskrav i skollagen på den som anställs som studie- och yrkesvägledare inom skolväsendet. Det saknas även reglering för hur mycket studie- och yrkesvägledning en elev har rätt till. De skollagsskrivningar och allmänna riktlinjer som finns efterlevs i låg utsträckning.

Sverige står inför stora kompetensförsörjnings-utmaningar och för såväl individer som samhälle så finns det mycket att tjäna på en studie- och yrkesvägledning av högsta kvalitet. Sett ur det perspektivet är det rätt ironiskt att inte större kompetenskrav ställs och att inte bättre förutsättningar ges en så avgörande yrkesgrupp som studie- och yrkesvägledare.

Sverige står inför stora kompetensförsörjnings-utmaningar och för såväl individer som samhälle så finns det mycket att tjäna på en studie- och yrkesvägledning av högsta kvalitet

Sveriges Lärare kräver därför att huvudmän och politiker tar sitt ansvar genom att:

– skollagen och högskoleförordningen skärps så att examen från studie- och yrkesvägledarutbildning krävs för att få anställas som studie- och yrkesvägledare inom utbildningsväsendet

– det införs en minsta garanterad tid för individuell studie- och yrkesvägledning inom hela utbildningsväsendet

ANNONS

– staten tar huvudansvaret för finansiering, resursfördelning och likvärdighet för studie- och yrkesvägledning inom skolväsendet

Åsa Fahlén, ordförande Sveriges Lärare

Johanna Jaara Åström, ordförande Sveriges Lärare

Lina Ali, representant för Nationella rådet för studie- och yrkesvägledare

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS