När M och S vänder kappan efter vinden är det viktigare än någonsin att vi gröna står upp för medmänsklighet. Nu handlar det om att säkra en trygghet för alla de unga och deras anhöriga som lever i osäkerhet, skriver debattörerna.
När M och S vänder kappan efter vinden är det viktigare än någonsin att vi gröna står upp för medmänsklighet. Nu handlar det om att säkra en trygghet för alla de unga och deras anhöriga som lever i osäkerhet, skriver debattörerna.

Ensamkommande som rotat sig ska få stanna här

Vi vill att unga ensamkommande som har sitt hem i Sverige och rotat sig här också ska få stanna här. Vårt förslag innebär att så kallad anknytning till Sverige ska utgöra ett fjärde skäl till att få stanna i landet för unga upp till 26 år, skriver bland andra Rebecka Forsberg, Grön ungdom.

ANNONS
|

Inte sedan Andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Till följd av långvariga krig och konflikter, politisk förföljelse och terrorism tvingas människor fly sina hem och hemländer i sökandet efter liv och frihet. Några av dem tar sig till Sverige, och många av dem är ensamkommande barn och ungdomar. De senaste åren har dock det svenska byråkratiska systemet krånglat, och till följd av ovanligt långa handläggningstider riskerar många av de unga som kommit hit och hunnit rota sig här att utvisas. Vi vill ändra systemet. Vi vill att unga upp till 26 år som har sitt hem i Sverige också ska få stanna här.

ANNONS

En brist i systemet

I dag får man som invandrad stanna i Sverige om man bedöms ha skyddsskäl, skaffar sig ett fast jobb eller gifter sig med en svensk medborgare. Enligt nuvarande regler bedöms nästan alla under 18 år som flyr hit ha skyddsskäl, och får därmed stanna i Sverige. Men de senaste årens situation har visat på en brist i systemet. När handläggningstiderna skjuter i höjden hinner många unga fylla 18 år innan deras besked kommer och de bedöms därmed som vuxna. Hade deras ansökningar behandlats i tid hade de fått stanna – i stället utvisar vi unga som hunnit skaffa sig nya liv här och kallar Sverige för sitt hemland.

För oss är svaret självklart; unga människor som rotat sig i vårt land ska få stanna här. Det föreslår vi till Miljöpartiets valmanifest som beslutas om i slutet av maj.

Förslaget innebär att så kallad anknytning till Sverige ska utgöra ett fjärde skäl till att få stanna i landet för unga upp till 26 år. Med anknytning till Sverige menas att Sverige är det land i världen du har störst koppling till. Skolgång, arbete, relationer och fritid bör därför vägas in i bedömningen av vilka som ska få stanna här.

ANNONS

En ideologisk markering

Tidigare har det funnits ett undantag i lagstiftningen för så kallade särskilt och synnerligen ömmande omständigheter, där man trots brist på skyddsskäl fått stanna i Sverige på grund av till exempel hälsoskäl eller lång vistelse i landet. Det vi föreslår är dock inte en undantagslagstiftning, utan en ideologisk markering. En ny grund för uppehållstillstånd.

Vi tycker att hela världen har ett ansvar för våra unga, oavsett var de råkar vara födda. Därför ska skälen att få leva här jämföras med möjligheten att få ett bra liv någon annanstans.

Under våren drev Miljöpartiet igenom den så kallade Ensamkommandelagen, en lag som ger 9 000 unga en ny chans att få stanna i Sverige. Det här är nästa steg – både i vår kamp för att fler ska få stanna i Sverige och för migrationspolitiken i stort. För vi vet att migration handlar om liv och död. När moderater och socialdemokrater vänder kappan efter vinden är det viktigare än någonsin att vi gröna står upp för medmänsklighet.

Nu handlar det om att säkra en trygghet för alla de unga och deras anhöriga som lever i osäkerhet. Det handlar om en politik som tar ansvar för alla de som fått en ny vän för livet, en ny son och en ny spelare i laget. Ansvar för alla de som har tvingats lämna sina föräldrar och hem, som levt år på flykt, som ligger vakna med ångest varje kväll. Förslaget om anknytning som ny grund för uppehållstillstånd skulle ge fler som kom 2015 möjlighet att stanna, och vara ett viktigt steg på vägen mot en human och långsiktig migrationspolitik.

ANNONS

Solidaritet med alla

Vi miljöpartister må inte alltid få som vi vill, men vi kommer aldrig sluta kämpa. Vi känner solidaritet med alla världens människor och vill nu ta nästa steg. Vi vill ge alla unga som är rotade i Sverige rätt att få vara här – oavsett om de föddes här eller kom hit 2015. Unga kommer till Sverige i hopp om bättre liv, men möts av en byråkratisk djungel och ännu mer osäkerhet. Vi vill ge dem en chans att äntligen få pusta ut.

Rebecka Forsberg

kongressombud Grön Ungdom

Alexander Franzén

kongressombud Grön Ungdom

Lovisa Claesson

kongressombud Grön Ungdom

Axel Hallberg

språkrör Grön Ungdom

Jessica Rydell (MP)

landstingsråd Kalmar Län

Annika Román (MP)

kommunalråd Helsingborgs stad

Sandra Fogelberg (MP)

styrelseledamot MP Stockholm Stad

Tony Johansson (MP)

hälso- och sjukvårdsgruppledare Västra Götalands-regionen

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd Göteborg

Klas Sivén

sammankallande MP Lunds kongressombud

ANNONS