Toppmöten. Till Natotoppmötet kommer Trump med upprepade hot mot allierade. Till Putin med en förunderlig tilltro till den ryske despotens löften, skriver Gunnar Hökmark (M).
Toppmöten. Till Natotoppmötet kommer Trump med upprepade hot mot allierade. Till Putin med en förunderlig tilltro till den ryske despotens löften, skriver Gunnar Hökmark (M).

Ensam är inte stark

I veckan besöker Donald Trump Europa för Natotoppmöte och möte med Vladimir Putin. Det är en påminnelse om att verklighetens konflikter inte handlar om taktik och utskottsposter, som politiska reportrar gärna målar upp en bild av, och att Sverige inte är isolerat från omvärldens utmaningar, skriver Gunnar Hökmark (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Demokratin och det fria samhället har många fiender. Nordiska Motståndsrörelsens våld i Visby. Extrema islamistiska gruppers hat mot judar i Sverige. Vänsterextremisters hot om våld. Bortom Sverige Rysslands krig i Ukraina, Kina som driver kommunistpartiets intressen i konflikt med den internationella rättsordningen och sönderfallet av Mellanösterns regimer som innebär våld.

I USA ifrågasätter president Trump allianser med den fria världens länder och talar väl om despoters handlingskraft. Det handelskrig han förvirrat tror sig vinna riskerar att kasta ut världen i ekonomisk recession och politiska konflikter. Till Natotoppmötet kommer Trump med upprepade hot mot allierade. Till Putin med en förunderlig tilltro till den ryske despotens löften. Riskerna är stora att han underminerar det transatlantiska samarbetet eller lovar Putin förståelse för territoriella krav.

ANNONS

Vill isolera Sverige

Det är i detta sammanhang man ska se Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets krav på att Sverige ska lämna EU. I en tid med reella gemensamma utmaningar vill de ställa Sverige ensamt, utanför EU och långt från Nato.

EU är, liksom Nato trots de motsättningar Trump skapar, gemensamma institutioner för att värna europeiska demokratier. Nato lägger grunden för säkerhet. Utan EU vore de baltiska länderna ryska lydriken. EU fördjupar den inre marknaden och hanterar digitalisering, energiunionen, finansmarknader, varor och tjänster, forskningspolitiken och miljön. Likaså flyktingfrågan, hur svår den än är att lösa. Gemenskapen är en förutsättning för att lösa problem.

Ensamma är vi bara ensamma

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna delar motviljan mot öppna gränser och internationellt samarbete. De är emot att Sverige genom EU kan påverka Europas framtid som oundvikligen är vår. De är emot den gemenskap som, trots skrönor om jordgubbar och trots politiska beslut som kan gillas eller ogillas, är en gemenskap för att värna vår säkerhet.

Frihet och välstånd värnar vi ytterst genom att värna demokratin med andra demokratier. Sverigedemokrater och vänsterpartister underminerar denna förmåga. Ensamma är vi bara ensamma. Det gäller Sverige lika mycket som USA.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker

ANNONS