Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

  Bild: Meli Petersson Ellafi
Bild: Meli Petersson Ellafi

Energireformen som glömdes bort

Regeringens utredning har blivit liggande på departementet i över ett år, utan att ens skickas ut på remiss. Det är allvarligt eftersom det finns ett stort intresse för att starta nya andelsföreningar och vi som redan finns är beredda på att växla upp för att ta emot nya medlemmar, skriver bland andra Sverker Ericsson från nätverket Solovindandelsföreningarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Solelboomen har kommit till Sverige och vindkraften växer. Förra året fördubblades antalet villaägare som installerade solceller på sina tak. Villaägarna får sedan 2015 en skattereduktion när de bygger egen sol- eller vindel. De som däremot bor i lägenhet och bygger tillsammans på sitt gemensamma tak eller i en sol- eller vindkraftspark omfattas inte av skattereduktionen. Regeringen har utrett en breddning i flera år och det finns ett färdigt förslag sedan mars förra året.

Egen sol- och vindel är ett sätt att ta ansvar för att den el man själv använder produceras på ett hållbart sätt. För villaägare är egen sol- och vindel befriad från energiskatt sedan länge. Privatpersoner som bygger tillsammans omfattas däremot inte av den grundläggande rätten att egenproducerad el får förbrukas skattefritt. Därför är det i dag endast en procent av hushållen som producerar förnybar el tillsammans. Att jämställa villkoren för dem som bygger på egna tak med dem som bygger tillsammans skulle öka utbyggnaden av förnybar el. Och skapa förutsättningar för alla hushåll att delta i omställningen till ett helt förnybart energisystem i Sverige.

Bilda andelsförening

Regeringens utredningsförslag innebär att de som vill producera sol och vindel tillsammans kan bilda en andelsförening. Andelsägarna får en skattereduktion för den el som föreningen producerar och som de förbrukar i sina lägenheter. Det vill säga den el som man producerar och förbrukar själv befrias från energiskatt enligt samma princip som gäller för villaägarna.

Utredningen har tyvärr tolkat EU:s statsstödsregler väldigt konservativt. Den har valt att se andelsföreningen i stället för den som bor i lägenheten som stödmottagare och som den som tar emot skattereduktionen. Det skulle kraftigt begränsa storleken på andelsföreningarna, eftersom stödet per mottagare inte får överskrida ett visst belopp.

Vi i Solovindandelsföreningarna har som mål att 250 000 hushåll i Sverige år 2025 ska vara delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol- och vindkraftsel tillsammans

I december 2018 antog EU ett nytt förnybarhetsdirektiv som tydligt anger att det är medlemsstaternas ansvar att främja kundägd förnybar energi. Vår bedömning är att en breddad skattereduktion kan genomföras utan problem med EU:s statsstödsregler.

Solovindandelsföreningarna är ett nybildat nätverk som består av fem olika andelsföreningar för förnybar el, både sol- och vindkraft. Vi är övertygade om att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt förnybart energisystem. Andelsägande gör det enkelt för privatpersoner utan egna tak, som vill producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Vi har en stor geografisk spridning och ser som vår uppgift att stötta både nya och befintliga andelsföreningar genom att dela med oss av våra erfarenheter.

Blivit liggande över ett år

Regeringens utredning har blivit liggande på departementet i över ett år, utan att ens skickas ut på remiss. Det är allvarligt eftersom det finns ett stort intresse för att starta nya andelsföreningar och vi som redan finns är beredda på att växla upp för att ta emot nya medlemmar. Det är tre år sedan utredningen startade och det är dags att det blir verkstad. Vi föreslår att regeringen snarast begär ett EU-godkännande av reformen och återkommer med ett färdigt lagförslag till riksdagen i höst.

Skattereduktionen till en villaägare innebär cirka 150 kronor/månad för den som har en genomsnittlig solelanläggning som producerar 5 000 kilowattimmar per år. En skattereduktion på den nivån även till dem som bor i lägenhet skulle kosta ytterligare 180 miljoner per år om 100 000 hushåll skulle använda sig av den. Det kan jämföras med energiskatten på el som varje år drar in över 30 miljarder till staten!

Finns med i Januariöverenskommelsen

Vi i Solovindandelsföreningarna har som mål att 250 000 hushåll i Sverige år 2025 ska vara delaktiga i energiomställningen genom att producera sin egen sol- och vindkraftsel tillsammans. Det borde vara självklart att alla ska få samma möjlighet att producera förnybar energi med lika ekonomiska villkor, oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Att förbättra villkoren för kundägd förnybar el finns även med i Januariöverenskommelsens punkt 24: ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”. Det är därför dags för energiminister Anders Ygeman att agera.

Sverker Ericsson

ordf Dala Vindkraft ek förening

Staffan Larsson

ordf Kalmarsund vind och Kalmarsund sol ek föreningar

Stefan Karlsson

ordf Västanvind ek förening

Ellinor Sönne

chef kundservice Utellus/Solivind ek förening

Johan Öhnell

ordf Telge Energi vind ek förening