En ny politik krävs efter metoo

Efter metoorörelsens tusentals vittnesmål står det klart; det krävs en politik som förändrar maktstrukturerna i grunden skriver bland andra kommunfullmäktige ledamöterna Bettan Andersson (V) och Johanna Eliasson (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den senaste tiden har media exploderat av kvinnor som vittnat om sexuellt våld, kränkningar och trakasserier de blivit utsatta för på sina arbetsplatser. Det förtryck vi kvinnor utsätts för av män finns överallt i samhället. Det patriarkala förtrycket är ett stort samhällsproblem.

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Med vår politik kan vi bryta könsmaktsordningen. Den feministiska politiken måste dock gå från ord till handling. Det räcker inte bara att erkänna de strukturer som finns och de orättvisor och den ojämställdhet som följer dem. Därför har vi en genomtänkt och sammanhållen feministisk politik som genomsyrar alla våra förslag.

Konkreta förslag

ANNONS

Vår feministiska politik består av en mängd konkreta förslag. Vi arbetar för att avskaffa diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden. Vi vill individualisera föräldraförsäkringen så att dagarna delas lika mellan föräldrarna. Vi säger nej till surrogatmödraskap då alla kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp. Vi säger nej till alla former av sexuellt profiterande på kvinnors kroppar i form av prostitution och pornografi.

Jämställdhetsreformer

I Göteborg har Vänsterpartiet varit med och drivit igenom flera jämställdhetsreformer. Vi har bland annat arbetat för mer hållbara arbetsvillkor för kvinnor i arbetaryrken, höjt kvinnors löner, stärkt tjejers och kvinnors idrottande och ökat möjligheterna för kvinnlig organisering. Vi har även börjat mäta män och kvinnors talartid under politiska möten och infört feministiskt självförsvar för tjejer på högstadiet. Två jämställdhetssatsningar som både liberala och moderata företrädare har raljerat om i debatter och media. Ett bevis på att synliggöra maktskillnader och stärka unga tjejer inte är prioriterat bland borgerliga partier.

Sexuellt våld uppstår i makt

Mäns sexuella våld mot kvinnor uppstår inte ur tomma intet. Det kan endast uppstå och finnas tack vare att män ges större utrymme och makt. Män har den ekonomiska, juridiska och fysiska makten. I och över samhället och över kvinnor.

ANNONS

Kopplingen till det sexuella våldet som finns överallt är inte svår att göra. Män utövar sexuell makt mot kvinnor helt enkelt för att de kan. Det räcker därför inte att göra enstaka insatser för att uppnå ett jämställt samhälle. Att förstärka polisens resurser för att utreda våld i nära relationer eller skapa fler jourboenden för våldsutsatta kvinnor är viktiga insatser, men det är inte tillräckligt. Vi måste samtidigt arbeta långsiktigt och ihärdigt för att synliggöra och upplösa strukturer.

Vänsterpartiets feministiska politik handlar om just detta. Vi menar att det är nödvändigt att arbeta med de strukturer som möjliggör mäns våld mot kvinnor för att kommande generationer pojkar och flickor ska kunna växa upp fria från en förtryckande könsmaktsordning där kvinnor är underordnade män.

Att ändra strukturer tar tid

Efter metoorörelsens tusentals vittnesmål är det bara en dåre som fortsätter hävda att det inte är strukturerna som måste förändras i grunden. Att mäta talartid leder inte till jämställdhet i morgon. Att flickor får lära sig feministiskt självförsvar i skolan leder antagligen inte till en jämställd skola i morgon. Att ändra strukturer tar tid. Därför kommer Vänsterpartiet fortsätta med just sådana förslag. Först då kan vi uppnå riktig jämställdhet och ett samhälle där kvinnor inte utsätts för mäns våld varken i skolan, hemmet eller i arbetslivet.

ANNONS

Bettan Andersson (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Johanna Eliasson (V)

ersättare i kommunfullmäktige

Jenny Broman (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Monika Djurner (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Ann Karlsson (V)

ledamot i kommunfullmäktige

Gunvor Bergquist (V)

ersättare i kommunfullmäktige

Maria Grundel (V)

ersättare i kommunfullmäktige

Sara Lindalen (V)

ersättare i kommunfullmäktige

ANNONS