Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren
Johan Trouvé, vd Västsvenska handelskammaren

En miljödom som flyttar fokus från Västlänken

Efter gårdagens miljödom för Västlänken vore det bra om debatten handlar om vilka ytterligare kollektivtrafiksatsningar som en växande Göteborgsregion behöver, snarare än vilka som ska stoppas, skriver Västsvenska handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Bygget av Västlänken kan börja. Det beskedet lämnade mark- och miljööverdomstolen i går. Därmed lägger vi en lång process bakom oss. Efter förstudier av olika alternativ tog regeringen beslutet att bygga Västlänken 2010. Sedan dess har järnvägsplaner och detaljplaner arbetats fram och följts av juridiska processer. Men nu kan det första symboliska spadtaget snart tas som innebär att Göteborg sällar sig till de drygt 100 städer i världen som har tunnelbana eller tågtunnel under staden.

Göteborg är en unik stad men en tågtunnel under staden är inte unikt. Det är både beprövat och klokt.

Men alla tycker förstås inte det. Västlänken har varit ifrågasatt, vilket inte är ovanligt när det gäller stora infrastrukturprojekt. Öresundsbron benämndes till exempel som ett feltänkt, miljöfarligt, dyrt och onödigt projekt av dåvarande Centerledaren Olof Johansson, som valde att avgå när regeringen tog beslut om att bygga förbindelsen.

ANNONS

Han var inte ensam i sin kritik men farhågorna kom på skam. I dag tar de flesta Öresundsbron för given och det finns knappast någon som önskar att den aldrig blivit byggd. Sannolikt kommer inställning till Västlänken att följa samma mönster.

Självklar del av staden

Väl på plats är Västlänken inget man är för eller emot utan en självklar del av Göteborg, som underlättar framkomligheten i staden. Så har det redan blivit med Citybanan, Stockholms motsvarighet till Västlänken. Den invigdes sommaren 2017 och nu anser endast tre procent av stockholmarna att den inte borde ha byggts.

Att komplexa infrastruktursatsningar föregås av en debatt är sunt men efter gårdagens dom vore det bra om debatten i större utsträckning handlar om vilka ytterligare kollektivtrafiksatsningar som en växande Göteborgsregion behöver, snarare än vilka beslutade projekt som ska stoppas.

Nödvändig pusselbit

När Västlänken invigs 2026 har invånarantalet i regionen ökat med cirka 200 000 sedan regeringen beslöt att den ska byggas. Med oförändrad takt i befolkningstillväxten är vi två miljoner invånare kring år 2070.

Det är för att klara transportbehoven i denna avsevärt större Göteborgsregion som Västlänken är en nödvändig pusselbit. Lika viktigt är att de anslutande järnvägarna byggs ut men Västlänken är en förutsättning för det. Varför bygga ut järnvägarna runt Göteborg om centralstationen inte kan ta emot fler tåg under rusningstid, vilket är fallet med dagens säckstation?

ANNONS

Naturligtvis krävs även andra kollektivtrafiksatsningar än järnväg. Det är om detta diskussionen nu måste handla.

Johan Trouvé

vd Västsvenska handelskammaren

Markus Ottemark

ansvarig infrastruktur, Västsvenska handelskammaren

ANNONS