Vår kompletterande budget på 962 miljoner kronor fördelas i huvudsak genom tre tydliga spår, skriver debattörerna.
Vår kompletterande budget på 962 miljoner kronor fördelas i huvudsak genom tre tydliga spår, skriver debattörerna. Bild: Isabell Höjman / TT

En miljard ska korta regionens vårdköer

Det behövs en produktionsökning för att ta hand om alla dem som nu står i vårdkö till ett första besök eller till behandling. Därför ökar ni nu vår satsning med 330 miljoner kronor till totalt 1 miljard kronor, skriver Johnny Magnusson (M) och representanter från regionens Grönblå samverkan.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Pandemin börjar släppa greppet och därför kan sjukvården börja lägga mer fokus på att minska vårdköerna och öka tillgängligheten för patienterna. Samtidigt visar prognoser att ekonomin återhämtar sig snabbare än vad som tidigare förespåtts. Mot bakgrund av detta vill Grönblå samverkan ytterligare förstärka sjukvårdens möjligheter att möta det uppdämda vårdbehovet samt förstärka omställningsarbetet i sjukvården.

Därför väljer vi att lägga fram en kompletterande budget i Västra Götalandsregionen för år 2022 som omfattar totalt 962 miljoner kronor. Detta utöver den budget som antogs av regionfullmäktige i juni för år 2022, som är en budget för återstart av regionen präglad av insatser för att göra sjukvården mer robust och stabil, som förstärkt bemanning på Iva vid extra ordinära situationer, en flerårig lönesatsning på totalt cirka 700 miljoner kronor och en stor satsning på att minska det uppdämda vårdbehovet på grund av pandemin om 670 miljoner kronor.

ANNONS

Tre spår

Den kompletterande budgeten fördelas i huvudsak genom tre tydliga spår. Det första handlar om att utöka den tidigare satsningen på att kapa köer utöver normalproduktion. Det vill säga att vårdinsatser som minskar köerna direkt innebär ökad ekonomisk ersättning till sjukvården. En riktad satsning till både de egna verksamheter och de privata som vi tror är nödvändig då delar av sjukvården samtidigt är i behov av återhämtning. Detta också utifrån att en produktionsökning behövs för att ta hand om alla dem som nu står i vårdkö antingen till ett första besök eller till behandling. Denna satsning som tidigare omfattade 670 miljoner kronor utökas med 330 miljoner kronor till totalt 1 miljard kronor.

I spår två i vår satsning tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, exempelvis ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.

I det tredje spåret tillförs sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet är att ge ett rejält stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen för mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges de möjlighet att fortsätta implementera nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter. En nödvändig omställning då utmaningarna i vården växer med nya uppgifter, nya metoder och inte minst förändringar i befolkningen med bland annat längre livslängd och därmed fler sjuka äldre. Därför är det viktigt att sjukhusen också tillförs medel för att å sin sida kunna arbeta med denna omställning.

ANNONS

Västra Götalandsregionens viktiga roll inom dessa områden finns preciserade i junibudgeten och arbetas med samt följs fortsatt noga av den politiska ledningen.

Utmaningar finns definitivt också inom andra områden såsom kollektivtrafiken, kulturen, den regionala utvecklingen och inom klimat- och miljöområdet. Västra Götalandsregionens viktiga roll inom dessa områden finns preciserade i junibudgeten och arbetas med samt följs fortsatt noga av den politiska ledningen.

I och med förslaget på en kompletterande budget lägger Grönblå samverkan ett extra stort fokus på att få utdelning på den en miljard kronor vi har avsatt för att korta vårdköerna.

Johnny Magnusson (M), gruppledare, Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C), gruppledare, Centerpartiet i Västra Götalandsregionen

Conny Brännberg (KD), gruppledare, Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Pär Lundqvist (L), gruppledare, Liberalerna i Västra Götalandsregionen

Ulrika Frick (MP), gruppledare, Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen

ANNONS