Ingrid Andreae (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg
Ingrid Andreae (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg

En likvärdig skola skapar en jämlik stad

I dag tar vi det första spadtaget på Nya Tekniska Gymnasiet, den första nya gymnasieskolan i Göteborg på 20 år. Som ny ordförande i utbildningsnämnden blir detta spadtag extra symboliskt. Det är precis den här typen av gymnasieskolor som behövs i det nya Göteborg och en viktig nyckel till en jämlik stad, skriver kommunalråd Ingrid Andreae (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ingrid Andreae</strong> (S),kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg
Ingrid Andreae (S),kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg

Mycket går åt rätt håll för gymnasieskolan i Göteborg. Närvaron ökar, fler söker sig till kommunala skolor och en högre andel elever går ut med fullständiga betyg på de yrkesförberedande programmen. Mitt mål som skolpolitiker är att skapa en likvärdig gymnasieskola av hög kvalitet, där varje elev ges samma goda förutsättningar att ta examen med godkända betyg, väl rustad för yrkesliv eller högre studier. Att se till att alla hänger med är en viktig del i byggandet av en mer jämlik stad. Jag ser tre centrala punkter i detta arbete:

1. Relevanta yrkesutbildningar av hög kvalitet. I dag råder stor brist på kompetent personal inom bland annat välfärden, industrin och byggsektorn. Samtidigt saknar över hälften av de arbetslösa en gymnasieutbildning. Det måste vi ändra på. Utvecklingen av våra yrkesförberedande skolor ska fortsätta att trappas upp. Dessa utbildningar måste vara givande och öppna. De får aldrig bli återvändsgränder. Inriktningen ska hela tiden vara att de ska leda till jobb. När det gäller välfärden har kommunen dubbla funktioner. Vi ska inte bara utbilda den kompetenta personal som välfärden behöver. Vi ska också vara en attraktiv arbetsgivare som får unga att söka sig till vård- och omsorgsyrken. Båda rollerna måste fungera och passa ihop.

ANNONS

2. Från förskola till gymnasieexamen. Vi behöver skapa en bättre samordning och överlämning kring eleven från grundskolan till gymnasiet. Vi ska inte ha elever som hoppar av efter nian. Här fyller de nya centrala skolnämnderna en viktig funktion. Från 1 juli kommer utbildningsnämnden att flankeras av en förskolenämnd och en skolnämnd. Med denna struktur får vi utmärkta möjligheter att skapa en sammanhängande och likvärdig utbildning. Genom att följa elevernas utveckling från förskolan till gymnasiet, och vara med vid varje steg, kan vi sätta in rätt åtgärder där det behövs. Framförallt är det viktigt med tidiga insatser för de yngsta. Med eleven i fokus hela vägen från förskolan till gymnasiet kan vi minska avhoppen, rikta insatserna och höja resultaten.

3. Nya, moderna lokaler. Lokalförsörjningen är en av gymnasiets största utmaningar. Elevkullarna till gymnasieskolan ökar för varje år. Göteborg, Partille och Mölndal förväntas ha en samlad befolkningsökning med 200 000 nya invånare till år 2035. För att möta detta kommer det att krävas en rejält utbyggd lokalkapacitet. I takt med digitaliseringen har nya undervisningsmetoder utvecklats, samtidigt som vi har många äldre skolbyggnader som inte är utformade för modern pedagogik. Detta innebär att vi i ganska stor skala även behöver rusta upp de befintliga lokalerna. Lagom till terminsstarten hösten 2020 beräknas Nya Tekniska Gymnasiet stå klart på Lindholmen, med plats för 1 000 elever. Det är ett bra steg i rätt riktning. Men vi behöver fler nya skolor, och moderna klassrum. Många första spadtag kommer framöver att behöva tas.

ANNONS

Så skapas jämlik stad

Göteborg genomgår nu ett historiskt utvecklingssprång. Min vision är att vår stad inte bara ska ha en bra gymnasieskola, utan en likvärdig gymnasieskola av högsta klass. För att alla ska ta del av utvecklingen i det nya Göteborg är det ett minimum att varje ung människa – oavsett bakgrund – tar examen, väl rustad för jobb eller nya studier. Det är så vi skapar en jämlik stad. Någon lägre ambition än så kan jag som socialdemokrat och skolpolitiker inte ha.

Ingrid Andreae (S)

kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Göteborg

ANNONS