En havererad temporär vision

Att Göteborg fortsätter slösa resurser, tid och pengar på att driva temporära modulhus på tidsbegränsat bygglov är anmärkningsvärt, skriver Roger Hedlund.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Stockholm har efter beslut i länsstyrelsen stoppat alla förberedande markarbeten för modulhus på tidsbegränsat bygglov.

Länsstyrelsen hänvisar till att mark- och miljödomstolen (i mål P 3230-15) upphävt Göteborgs byggnadsnämnds beslut att godkänna tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i Rambergsstaden, en dom senare fastställd av mark- och miljööverdomstolen. Sakfrågan är, om ett bygge kräver omfattande och dyr grundläggning, så finns det inte förutsättningar att bevilja tillfälligt bygglov.

Osannolik kalkyl

I Göteborg söker kommunen i stället nytt bygglov för temporära bostäder för fler lägenheter (370 i stället för 160) på samma plats, denna gång för nyanlända. Att markarbetet blir billigare med en ny målgrupp är osannolikt.

ANNONS

Är avsikten att skrämma andra från att överklaga eller åsamka de överklagande så stora kostnader som möjligt?

Göteborg har också gått vidare med bygglovsansökan vid Askimsviken. Detta trots att tillkommande markarbeten beräknas kosta cirka fem miljoner kronor exklusive den pålning som krävs för intilliggande fastigheter. Av upphandlingsunderlagen framgår att modulhusens kvalitet och standard inte kan anses vara av provisorisk karaktär. Det finns således inte förutsättningar att bevilja tillfälligt bygglov här heller.

Anmärkningsvärt slöseri

Att Göteborg fortsätter slösa resurser, tid och pengar på att driva temporära modulhus på tidsbegränsat bygglov är anmärkningsvärt. Att styrande politiker tycker att en domstol har fattat sin uppgift illa och därför återigen försöker att runda samma lagar ger en illavarslande signal om att lagar inte gäller alla.

Bostadsbristen i Göteborg är ökänd. Med en genomsnittlig kötid på 1 500 dagar är det orimligt att åläggas att ordna boende åt hundratals nyanlända. Att modulhus på tidsbegränsat bygglov inte är en snabb lösning borde, genom det upphävda bygglovet för Ramberget, vara känt redan innan projektet presenterades 28 januari 2016.

Med hänvisning till rådande bostadsbrist och antalet särskilt utsatta områden, så borde våra styrande politiker begärt att Göteborg skulle undantas från anvisning av nyanlända.

Göteborg behöver en paus för att fokusera på permanenta genomtänkta lösningar och inte slösa tid, pengar och resurser på en temporär framtid.

ANNONS

Roger Hedlund

göteborgare

ANNONS