Elvägar är en av flera pusselbitar

Eftersom vi måste reducera koldioxidutsläppen så kraftigt redan till år 2045 måste vi hjälpas åt att hitta flera insatser i trafiksektorn för att uppnå klimatmålen, skriver bland andra Kristina Jonäng (C).

ANNONS

Slutreplik

Elvägar, 9/5 och 12/5

Lena Eriksson Sonebrink, Värmlandsmetanol AB, har helt rätt att vi måste satsa på järnväg och bättre villkor för biodrivmedel. Problemet är att beskeden från regeringen om järnvägssatsningar hittills har uteblivit.

Planeringstiden är längre och kostnaderna är högre för järnväg än alla andra satsningar i trafiksektorn. Samtidigt är järnväg det mest effektiva och klimatsmarta när den väl är på plats. Eftersom vi måste reducera koldioxidutsläppen så kraftigt redan till år 2045 måste vi hjälpas åt att hitta flera insatser i trafiksektorn för att uppnå klimatmålen.

Ska tas tillvara maximalt

Biodrivmedel ska tas tillvara maximalt. Både biodiesel och biogas ska uppmuntras. Gärna genom bättre skattemässiga spelregler som Lena Eriksson Sonebrink föreslår.

ANNONS

Råvarorna från skogen, restprodukter från jordbruket och hushållsavfall används redan idag som bränsle i tusentals fordon i Västsverige. Nu är det bråttom att byta bränsle i tanken hos ytterligare tusentals lätta och tunga fordon.

Ett sätt att påskynda teknikskiftet för tunga fordon är att, parallellt med nya bränslen, pröva elvägar. Elvägar är knappast gratis men kräver kortare planeringstid och är billigare än järnväg. Ingen tjänar på att ställa de olika varianter av förnybart emot varandra, vi måste jobba med alla alternativ samtidigt!

Anders Åkesson (C)

riksdagsledamot

Kristina Jonäng (C)

regionråd Västra Götalandsregionen

Stefan Bengtsson (C)

regionråd Halland

ANNONS