Mattias Goldmann, vd gröna och liberala tankesmedjan Fores
Mattias Goldmann, vd gröna och liberala tankesmedjan Fores

Elexport på rätt sätt bra för klimatet och jobben

Sverige behöver en strategi för elexport. Utformad på rätt sätt blir den ett lyft för klimatet, jobben och tillväxten, skriver Mattias Goldmann, gröna tankesmedjan Fores.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Mattias Goldmann</strong>
    <br> vd gröna och liberala tankesmedjan Fores
   </br>
Mattias Goldmann
vd gröna och liberala tankesmedjan Fores

Replik

Elexport, 27/2 och 5/3

Svensk el är mycket grönare och klimatsmartare än det europeiska genomsnittet. Därför är det generellt sett en klimatmässigt god gärning när svenska elektroner exporteras. Men hur stor nyttan för klimatet, sysselsättningen och ekonomin blir beror på hur mycket el vi exporterar, med vilket ursprung, vart och när. Sverige behöver en strategi för elexport.

EU:s reformerade handelssystem säkerställer framgent att minskade utsläpp i ett land inte kan leda till ökade utsläpp på annat håll inom systemet, precis som Linda Burenius Magnusson från 100% förnybart påpekar i GP. Det gör i ett slag fempartiöverenskommelsen att långsiktigt säkerställa en svensk elexport mycket mer klimatmässigt värdefull än den var när den skrevs – och ökar vikten av att vår export av el får en genomtänkt strategi, med följande möjliga utgångspunkter:

ANNONS

1. Exportera när andra har elbrist. I takt med att Sverige får allt mer intermittent el, där tillgången varierar beroende på hur blåsigt eller soligt det är, ökar också sannolikheten att vi har överskott samtidigt som våra grannländer; höststormarna i Sydsverige är ungefär samtida med de på Själland eller i norra Polen. För att få rimligt betalt för vår el, är det därmed viktigt att kunna samla på oss överskottet för att sälja det vid annat tillfälle; någon timma eller flera dagar senare. Det betyder också att den energilagring som diskuteras så mycket blir av strategisk och affärsmässig betydelse för Sverige, som utöver den befintliga lagringen i vattenkraft bör prioritera en satsning på storskaliga batterier, på att utveckla lagring i bergrum, i vätgas eller i andra former som kan öka intäkterna. När elen lagras i till exempel vätgas kan den också exporteras i denna form, och behöver då inte begränsas av otillräcklig eller obefintlig överföringskapacitet.

2. Exportera grönt som ersätter brunt. Den svenska elmixen är förhållandevis grön, beroende på hur man ser på kärnkraften, men det finns också kvarvarande kolkraft. Exporten bör förstås enbart vara av ursprungsmärkt förnybar el, men den bör också inriktas på att ersätta kolkraft. När vi exporterar el till Norge, med långt över 90 procent vattenkraft, är klimatnyttan obefintlig, men när samma elektroner hamnar i Polen, med över 80 procent kolkraft, gör de stor klimat- och miljömässig skillnad. Den fortsatta utbyggnaden av överföringskapacitet bör ha ett starkt fokus på att maximera denna nytta.

ANNONS

3. Effektivisera för export. Varje kWh som vi effektiviserar bort i Sverige är en möjlighet till utökad export, men steget mellan effektivisering och export är olika långt beroende på var ”negawatten” uppstår. Det är dags att låta ökad elexport bli en viktig komponent i hur, var och när vi prioriterar att effektivisera elanvändningen.

4. Bygg ut nätet i Sverige. Sverige står inför en stor och nödvändig upprustning av elnätet, inte minst för att kunna hantera den nya sol- och vindkraft som ska ersätta kärnkraften och som finns på helt andra ställen än där reaktorerna står. Utbyggnaden bör ha med överföring till utlandet som en viktig komponent, men också som en indirekt finansieringsmöjlighet - bättre nät ger större exportintäkter!

5. Maximera den gröna elen i svenska produkter. Svensk basindustri har länge liknat elexport med ett misslyckande; vi förmådde inte använda all el vi producerade i vår egen industri utan måste avyttra delar av den till omvärlden som därmed köper något så pass oförädlat som elektroner i stället för något av högre värde som stål, bilar eller livsmedel. Det är hög tid för dem att nyansera denna syn och omfamna en export av gröna elektroner – men också för oss alla att inse värdet av att svenska produkter görs med en jämförelsevis grön elmix, och att bygga vidare på det. Om det svenska stålet och cementen kan ersätta fossila insatsvaror med förnybar el, blir klimatnyttan mycket stor jämfört med motsvarande produkter från andra länder – de gröna elektronerna blir en del av exportstrategin också för basindustrin!

ANNONS

Mattias Goldmann

vd gröna och liberala tankesmedjan Fores

ANNONS