Eleverna ska mötas av höga förväntningar

Trots skickliga lärare och rektorer och trots åratal av larmrapporter har tiotusentals elever lämnat Göteborgs grundskolor utan godkända betyg. Det finns flera sätt att möta detta, ett av dem är att skolan ska ha höga förväntningar på eleverna, ett annat är att låta den traditionella katederundervisningen återta sin plats, skriver Helene Odenjung (L).

ANNONS
|

I dag samlas över 50 000 grundskolelever i klassrum över hela Göteborg. Några hänger av ryggsäcken vid skolbänken för första gången och andra inleder sitt sista läsår innan gymnasiet. Skolstarten är här och nya möten mellan elever, lärare och övrig skolpersonal väntar. Men eleverna kommer till en skola med utmaningar, utmaningar som kräver nya svar.

Kunskapsresultaten från vårterminen oroar. Andelen elever som nått målen i alla ämnen faller, meritvärdena försämras och färre har behörighet att läsa på gymnasiet. Sedan Skolverket och Skolinspektionens larmrapporter började publiceras om skolan i Göteborg har tiotusentals elever lämnat grundskolan utan godkända resultat. Trots att alla varningsklockor har ringt har det politiska ledarskapet för den göteborgska skolan inte lyssnat.

ANNONS

Alla ska få chansen att blomma ut

Skolan ska vara en väg ut ur de omständigheter som man har fötts in i. Skolan ska vara en bro vidare till en annan värld. I klassrummet ska man få intressen som man inte visste att man hade. Man ska få drömmar som man inte visste att man kunde ha, och man ska lära sig saker man inte trodde fanns. Eleverna ska lära sig mer. Och alla elever ska få chanser att få blomma ut. Det är så vi liberaler vill att skolan ska vara i Göteborg.

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi så envist kämpar för en riktigt bra skola. För att varenda elev, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som behövs för att kunna uppnå sina drömmar.

Förväntningar och kunskapskrav

Tyvärr får inte alla elever de förutsättningar som krävs i den rödgröna skolan i Göteborg, trots skickliga lärare och rektorer som varje dag gör fantastiska insatser. Under decennier har skolan inte prioriterats i den utsträckningen som behövts. Det har fått konsekvenser och det gäller särskilt pojkar och elever från hem utan studietradition.

Ingen säger till dem att de ska plugga eller att läsa en bok. Ingen frågar om de har gjort läxan. Ingen förväntar sig att de ska satsa på skolan, och ingen väntar sig att de ska plugga vidare på Göteborgs universitet. Men det är på dessa elever som skolan ska ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. Det är också de som ska möta våra skickligaste lärare.

ANNONS

Katederundervisning mest effektiv

I rapporten The Case for Fully Guided Instruction som är framtagen av ledande professorer i hjärnforskning och utbildningspsykologi, konstaterar man att den mest högkvalitativa forskningen tydligt visar att katederundervisning är den mest effektiva formen av undervisning. Den traditionella katederundervisningen måste åter ta sin plats och läraren ska kunna vara den auktoritet i klassrummet som behövs.

De ska mötas av rektorer som Hamid Zafar. Han säger i en tidningsintervju att ribban har höjts på Sjumilaskolan. Han berättar att det hörs på lärarnas samtal med eleverna; de pratar resultat och färdigheter. Eleverna i nian pratar om gymnasiet. Det är helt rätt. Den som inte möts av förväntningar hemma, måste skolan ha så höga förväntningar på som det bara är möjligt.

För den som kommer från ett hem utan böcker ska skolan erbjuda ett bibliotek och en skicklig bibliotekarie som ger eleverna ett levande språk och verktyg att ta till sig andra kunskaper. Då kan vi inte ha skolor som fortfarande saknar skolbibliotek, trots att det är ett krav enligt skollagen sedan åtta år tillbaka. Stadens egen skolbiblioteksutredning från 2013 visade att elever vid 26 skolor inte ges tillgång till ett skolbibliotek, 23 av dessa var kommunala skolor. En språkutvecklande undervisning är helt avgörande för att ta till sig kunskaper och gynnar alla elevers lärande.

ANNONS

Skolan är frihetens viktigaste verktyg

Om ett år kommer eleverna i Göteborgs grundskolor att mötas av en ny organisation där det politiska ansvaret är samlat. Det är en viktig reform som både har utretts och nu förbereds intensivt. Det är ett första steg. Men det kommer att behövas mer än så för att vända utvecklingen i stadens skolor. Under en överskådlig tid kommer det att behövas både prioriteringar och satsningar. Inte minst handlar det om fokus på kunskap. Men det kommer också krävas nya politiska svar på de problem som är uppenbara för de flesta och ett nytt politiskt ledarskap.

För oss liberaler är skolan frihetens viktigaste verktyg. Det är därför som vi sätter skolan främst. Det är hög tid att det också blir så i Göteborg. Alla elever som nu kommer till skolan ska mötas av positiva utmaningar och höga förväntningar. För det är i skolan som klassresan börjar. Det är så vi minskar klyftor och bygger en stad med framtidstro.

Helene Odenjung (L)

gruppledare och oppositionsråd i Göteborg

ANNONS