Det är dags att anpassa användningen av datorer i skolan för att möta behoven i faktisk undervisning och till hur lärande sker mest effektivt. Det viktiga är inte att alla elever har var sin dator, skriver debattören.
Det är dags att anpassa användningen av datorer i skolan för att möta behoven i faktisk undervisning och till hur lärande sker mest effektivt. Det viktiga är inte att alla elever har var sin dator, skriver debattören. Bild: Henrik Montgomery/TT

Eleverna behöver inte varsin dator

I dagens skola är datorer alltid närvarande, men behövs de egentligen? Ett digitalt verktyg bör användas först när det finns ett verkligt behov, och detsamma gäller för datorer i skolan, skriver David Brunhage, lärare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Datorn i sig själv är inte ett läromedel, men kan vara ett värdefullt redskap om det finns relevanta digitala läromedel att använda. För att motivera en "en dator per elev" behöver det finnas tillräckligt med relevanta digitala läromedel tillgängliga inom olika ämnen och årskurser.

Ett relevant digitalt läromedel bör erbjuda något som traditionella läroböcker inte kan. Ta till exempel biologi på mellanstadienivå, mer specifikt inom ekosystem. Ett digitalt program kan simulera ett ekosystem med olika växt- och djurarter som samverkar över en tidsperiod. Eleven kan experimentera genom att till exempel introducera en ny djurart och observera resultatet över tid. Den ursprungliga balansen i ekosystemet kommer att påverkas och övergå till en ny situation, kanske en fungerande ny balans eller kanske ett livlöst ekosystem. En simulering kan belysa de flesta relevanta begrepp, såsom invasiva arter, näringskedjor, övergödning och försurning. Genom detta interaktiva lärtillfälle kan centrala begrepp få en tydligare innebörd för eleven, än vad som är möjligt enbart genom en traditionell lärobok.

ANNONS

Relevant läromedel

Detta digitala läromedel med simuleringen av ekosystemet vid sjön kan användas på ett effektivt sätt under en enskild lektion, mer schemalagd tid behövs inte. Därefter kan eleverna få möjlighet att experimentera och laborera hemma, kanske som läxa eller bara om de vill och har ett eget intresse. Detta relevanta digitala läromedel tillför en interaktiv dimension till undervisningen och har ett tydligt pedagogiskt syfte. Det är just detta tydliga syfte som är avgörande för att motivera användning av datorer i skolan.

Ett annat område där datorer och internet kan vara en fantastisk resurs är genom uppslagsverk som är anpassade för elevens ålder. Även om Wikipedia är mycket informationsrik och inom okontroversiella områden också korrekt, så är den inte anpassad för den språkliga nivå hos de flesta tioåringar. Tillgång till åldersanpassade digitala uppslagsverk är också exempel på ett relevant digitalt läromedel.

Ett annat område där datorer och internet kan vara en fantastisk resurs är genom uppslagsverk som är anpassade för elevens ålder

Det ska vara självklart att eleven läser i ett tryckt läromedel och deltar i en välplanerad undervisning som ges av läraren, det är grundläggande. För att därefter utöka elevernas lärande, kan datorerna göra entré som komplement, men de ska inte ersätta läroboken eller lärarens undervisning.

Det är dags att anpassa användningen av datorer i skolan för att möta behoven i faktisk undervisning och till hur lärande sker mest effektivt. Det viktiga är inte att alla elever har var sin dator. Fokus borde snarare vara på vad eleverna ska göra med denna dator för att få ut det mesta av sin utbildning.

ANNONS

David Brunhage, lärare och skribent

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS