Elever ska inte bli nikotinberoende under skoltid

I en tid när rökningen minskar stadigt bland vuxna och allt fler offentliga miljöer blir rökfria är skolan fortfarande en riskmiljö för våra barn. Rökning smittar och det är i skolan smittan sprids, skriver bland andra Helen Stjerna, A Non Smoking Generation.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

När våra barn cyklar iväg till skolan, säkerställer vi att de har både cykelhjälm och reflexväst. Men vilka krav ställer vi på att skolan ska vara en rökfri miljö som skyddar våra barn från att börja röka eller experimentera med andra droger?

Få vuxna känner till hur mycket det röks på skolgården och många lever i tron att skolan är tobaksfri och att det är förbjudet att röka på skolgården. Sedan 1994 är det olagligt att röka på skolgården men få skolor klarar av att stoppa rökningen på rasterna. Eftersom lagen är knuten till skolgårdens fysiska område upplever många lärare att det är det svårt att hindra elever som ställer sig utanför grinden och röker. Om man i stället arbetar för att skydda eleverna från all tobak under den tid de är i skolan (oavsett var) blir utgångsläget ett helt annat. I dag får färre än hälften av alla barn tillräcklig information om tobak i skolan och vi möter ofta uppgivna lärare som inte riktigt vet hur man ska få bukt med rökningen i skolan.

ANNONS

Varje barns rätt. A Non Smoking Generation arbetar för alla barns rätt till en tobaksfri skoltid och att man ska få tillgång till rätt och tillräcklig information om tobak för att motiveras till ett tobaksfritt liv. Tobaksfri skoltid NU! är ett av A Non Smoking Generations projekt för att stötta skolan i det tobaksförebyggande arbetet. Mycket handlar om öka kunskaperna kring tobak och att det faktiskt rör så mycket mer än den egna hälsan och plånboken. Tobak är ett hinder för global hållbar utveckling och påverkar inte mindre än 12 av FN:s 17 hållbarhetsmål.

Stort fokus ligger också på att sluta jaga rökare (som oftast har direkt omvänd effekt) och i stället inkludera dessa i arbetet. Målet är att inte en enda elev till ska börja bruka tobak och det är något som de allra flesta brukar vilja ställa upp på – även de som redan röker. Viktigt att tillägga är också att vi ser att sju av tio som röker på gymnasiet vill sluta. En tobaksfri skoltid skulle också vara ett stöd för alla dessa att sluta.

Vaccin mot tobak? Tyvärr är resurserna knappa och projektet omfattar i dagsläget bara fyra kommuner och cirka 20 skolor. Vår inställning är att alla barn har samma rätt till en tobaksfri skoltid men för att nå dit krävs mer resurser och att frågan integreras i skolans övriga undervisning. I dagsläget går 6 miljoner kronor till tobaksförebyggande arbete per år. Som en liten jämförelse kan nämnas att vi under 2009 vaccinerade 60 procent av befolkningen (mestadels skolbarn) mot svininfluensa till en kostnad på 1,3 miljarder kronor. Om vi ska vaccinera våra barn mot tobak genom en tobaksfri skoltid är ytterst en fråga om våra barns framtida hälsa och vad den är värd i dag. Hur mycket vi är beredda att investera i våra barns framtid?

ANNONS

En bra start i livet? Utöver det faktum att få vuxna känner till hur mycket det röks i skolan, är det också få som känner till de omedelbara effekterna av det nikotin som barnen får i sig under rasterna. Nikotinet angriper hjärnans belöningscentrum och sänker den kognitiva förmågan. Detta ger omedelbart ökad stress och koncentrationssvårigheter. Sannolikt påverkar det inlärningsförmågan negativt och ger redan utsatta elever onödiga hinder i sin utveckling. I vår senaste Novusmätning ser vi också att två av tre flickor anger psykisk ohälsa som anledning till att man börjar röka. Det indikerar att de som behöver extra stöd i stället självmedicinerar med nikotin och därmed försämrar sina förutsättningar att må bra och lyckas i skolarbetet.

Föräldrarnas ansvar? För att lyckas krävs också att skola och föräldrar håller en gemensam linje i frågan och att föräldrarna pratar med sina barn om varför det är viktigt att välja bort tobak. I vår senaste Novusundersökning svarar närmare hälften av alla flickor att en trolig anledning till att man börjar röka är bristande stöd från föräldrar. I samma undersökning ser vi att sju av tio föräldrar pratar för lite om tobak med sina barn. Utöver alla de sjukdomsrisker som kommer med ett tobaksbruk, så ökar också risken för att man ska introduceras till andra droger. Tobak är första steget i drogtrappan och vill man förebygga droger, så är ett av de mest effektiva sätten att förebygga tobak.

ANNONS

Tillsammans gör vi skillnad. Geggamoja, som är ett märke för hållbara barnkläder, har valt att samarbeta med A Non Smoking Generation för att våra barn ska få växa upp i en skola där man inte smittas av tobak. Tillsammans med A Non Smoking Generations nya ambassadörer Bianca Salming och Panetoz uppmanar vi nu alla föräldrar att skriva under på ett upprop för en tobaksfri skoltid för alla barn. Om du tycker som vi, gå in på tobaksfriskoltid.nu och skriv under för våra barns rätt till en tobaksfri skoltid!

Vi vill också passa på att bjuda in folkhälsominister Gabriel Wikström (S), socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) och skolminister Gustav Fridolin (MP) till vårt mingel i Almedalen den 4 juli, där vi samtalar om hur vi kan ge våra barn de allra bästa förutsättningarna till ett tobaksfritt liv.

Helen Stjerna

generalsekreterare A Non Smoking Generation

Sara Marmsjö Sidenbladh

grundare och delägare Geggamoja AB

Bianca Salming

friidrottare

Daniel Nzinga

Panetoz

Fakta

Närmare var tredje elev i åk två på gymnasiet experimenterar med drogen nikotin och ungefär en fjärdedel röker. Nio av tio elever börjar röka på grund av att kompisarna röker och åtta av tio gör det för att ”passa in”.

ANNONS

Källa: A Non Smoking Generation

ANNONS