Janis Sarts, chef för Natos strategiska kommunikationscentrum, Stratcom, talar vid Folk och Försvars rikskonferens.
Janis Sarts, chef för Natos strategiska kommunikationscentrum, Stratcom, talar vid Folk och Försvars rikskonferens.

Eget psykologiskt försvar bättre än Natos Stratcom

Det råder bred politisk enighet om att Sveriges förmåga att identifiera och motverka påverkanskampanjer behöver stärkas. Men att som nu ansluta sig till Stratcom, Natos strategiska kommunikationscentrum, undergräver både vår alliansfrihet och trovärdighet, skriver Annika Lillemets (MP) och Walter Mutt (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Propaganda och desinformation som syftar till att piska upp rädsla och öka militär spänning och upprustning har i alla tider orsakat stor skada. Ett upprörande exempel är den USA-ledda folkrättsvidriga invasionen av Irak 2003 som föregicks av en massiv och förödande desinformationskampanj. De massförstörelsevapen som motiverade anfallet visade sig bara finnas i krigshetsarnas fantasi.

Resultatet av denna draksådd skördar vi alltjämt. Hundratusentals människor har dött och långt fler skadats. Sönderslagna stater bombade till upplösning har skapat grogrund för terrorism och tvingat miljoner människor på flykt.

Desinformation och propaganda måste i möjligaste mån avslöjas och bemötas med fakta, oavsett vem avsändaren är. Det råder bred politisk enighet om att Sveriges förmåga att identifiera och motverka påverkanskampanjer behöver stärkas.

ANNONS

Stärker inte försvaret

I veckan har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen ingått samarbetsavtal med Stratcom i Riga, Natos ”centrum för strategisk kommunikation och studier av psykologisk krigföring”. Genom detta hoppas regeringen kunna öka vår kunskap och förmåga och stärka Sveriges psykologiska försvar.

Det finns emellertid mycket som talar emot den bedömningen. Stratcom etablerades 2014 på initiativ av Lettland men två tredjedelar av Natos medlemsländer har valt att stå utanför. Stratcom har fått kritik för att inte hålla den vetenskapliga klass på sin verksamhet som kan förväntas av ett ”centre of excellence”.

Stratcom fokuserar på att analysera och motverka rysk propaganda och desinformation. Man uppmärksammar även Daesh, eller den så kallade Islamiska Staten. Om Sverige i för hög grad förlitar sig på Stratcom, riskerar vi att få ensidig och ofullständig kunskap och att vår trovärdighet som alliansfritt land försvagas ytterligare.

Ingen kritisk analys

Det finns tyvärr många fler aktörer som ägnar sig åt desinformation och propaganda. Föga överraskande levererar Stratcom ingen kritisk analys av sådant som USA:s ensidiga uppsägning av det centrala nedrustningsavtalet ABM, utplaceringen av amerikanska missiler nära de ryska gränserna och USA:s utveckling av en ny generation kärnvapen som Bill Clintons försvarsminister William Perry nyligen beskrev som unikt farliga och destabiliserande.

ANNONS

Om möjligt än mer problematiskt är att svensk medverkan i ett Nato-organ som bidrar till militäralliansens påverkanskampanjer svårligen låter sig förenas med militär alliansfrihet. Vi riskerar att omvärlden kommer uppfatta det som att Sverige instämmer fullt ut och okritiskt i Natos världsbild.

Nu när Sverige är ordförande i FN:s säkerhetsråd är det särskilt viktigt att vi slår vakt om vår alliansfrihet för att kunna vara trovärdiga i det globala arbetet för att förebygga krig och konflikter. Då duger det inte att ensidigt fokusera på Ryssland utan perspektiven måste, liksom verkligheten, gå bortom kalla krigets logik. Den skenande klimatkrisen, utarmningen av naturresurser, presidentskiftet i USA och Kinas upprustning kräver en helt annan säkerhetsanalys.

Förstärk egna kompetensen

Det finns därför inga rimliga skäl för Sverige att satsa på Stratcom. I stället bör vi förstärka den kompetens som redan finns i vårt land för att bedriva oberoende och kvalitetssäkrad forskning som kan bidra till saklig informationsspridning, debatt och ett psykologiskt försvar anpassat efter dagens förhållanden. Därtill kan vi bidra till det arbete som bedrivs inom EU och FN. Det vore klokare än att backa in i framtiden genom att återgå till det kalla krigets logik att din fiendes fiende är min vän.

ANNONS

Annika Lillemets (MP)

riksdagsledamot

Valter Mutt (MP)

riksdagsledamot

ANNONS