Amalia Rud Pedersen, ordförande SSU Göteborg och Ola Palmgren, bostadspolitisk talesperson SSU.
Amalia Rud Pedersen, ordförande SSU Göteborg och Ola Palmgren, bostadspolitisk talesperson SSU.

Eget hem för unga ska inte vara en lyxvara

ANNONS
|

En bostad är så mycket mer än bara tak över huvudet. Den är vårt hem och vår borg. Platsen dit vi kan bjuda vänner, familj eller en dejt på middag, slappna av, utveckla våra fritidsintressen och skapa en grund för trygghet och god livskvalitet. Vardagen börjar och avslutas i hemmet. Ett hem är grunden till frihet.

Dock är denna frihet inte självklar för alla i dag. Bostadsbristen har under många år ökat både i Göteborg och i resten av landet. Särskilt stor är bristen på billiga hyresrätter. Bostaden har blivit en lyxvara som bara de med höga inkomster eller stora förmögenheter har råd med, och det märks tydligt för oss unga eftersom vi oftast saknar båda.

ANNONS

25 år av misskött bostadspolitik

Situationen vi befinner oss i är en konsekvens av de senaste 25 årens brist på bostadspolitik. Samhället har backat från sitt ansvar och överlåtit byggandet till marknadskrafterna. Det får som konsekvens att drömmen om ett eget boende riskerar att aldrig få bli mer än just det – en dröm.

På en marknad är det pengars makt som styr, och de som är utan pengar får heller ingen bostad. Men en egen bostad borde inte ses som vilken vara som helst, där bara den som kan bjuda högst får chans att köpa eller hyra.

En bra bostad är en rättighet som ska gälla alla medborgare, oavsett plånbokens tjocklek. Även ungdomar utan rika föräldrar ska ha friheten att flytta hemifrån. Därför måste det offentliga engagera sig mer i bostadsbyggandet. SSU kräver politisk handling både lokalt och nationellt för att lösa bostadskrisen.

Kommunerna måste använda alla verktyg de har för att bygga bra och billiga bostäder som unga har råd med. Kommunerna i hela Göteborgsområdet behöver ge sina kommunala bostadsbolag i uppdrag att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror, ställa krav på maxhyra vid markanvisningar och införa kompiskontrakt så att unga på ett tryggt sätt kan hyra bostad tillsammans och dela på boendekostnaderna.

ANNONS

Statlig byggoffensiv nödvändig

Men det behövs också en statlig byggoffensiv. Regeringen måste sluta subventionera villaägare genom rot-, rut- och ränteavdrag och i stället investera i byggande av hyresrätter. Förslagen om byggbonus och investeringsstöd är några staplande steg i rätt riktning, men det är långt ifrån tillräckligt. SSU menar att staten måste:

  1. Tillhandahålla lån med goda villkor till dem som bygger, mot att dessa håller hyran på en låg nivå. En del av pengarna bör riktas särskilt till byggande av studentbostäder.
  2. Inrätta allmännyttiga byggbolag som effektiviserar byggandet, pressar byggpriserna och inte enbart strävar efter att göra så höga vinster som möjligt.
  3. Åtgärda bristen på utbildad arbetskraft i byggbranschen genom att satsa på utbildnings- och arbetsmarknadsåtgärder.
  4. Skapa skatterättvisa mellan upplåtelseformerna. På grund av skattesystemet är kostnaden för en nybyggd hyresrätt tusentals kronor högre per månad i olika skatter och avgifter än för en jämförbar bostadsrätt eller villa. Detta försämrar hyresrättens konkurrenskraft, bidrar till att det byggs för få hyreslägenheter och till att hyrorna blir höga.

Ett kapitalt misslyckande

Att nästan 47 000 unga vuxna i Göteborgsområdet saknar ett tryggt eget hem är ett allvarligt politiskt misslyckande. Det utgör ett hot mot vår generations självständighet och frihet, för unga människor som nekas en egen bostad är också unga människor som nekas att bli vuxna. Men det hotar också tryggheten och det jämlika samhället. Därför är bostadsbristen allas angelägenhet.

För att drömmen om ett tryggt hem ska kunna bli verklighet för vår generation måste politiken ta sitt ansvar och leverera bostäder som även vi unga har råd att bo i.

Amalia Rud Pedersen

ordförande SSU Göteborg

Ola Palmgren

bostadspolitisk talesperson SSU

ANNONS