Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Graviditet och födsel är biologiska processer nära kopplade till känslor av trygghet och integritet hos kvinnor. Att ha samma barnmorska hela vägen ger lugn och stabilitet. Det stärker vårdkedjan och överbryggar glapp som mellan mödravård och förlossning, skriver debattörerna. Bild: Lise Åserud / NTB scanpix / TT
Graviditet och födsel är biologiska processer nära kopplade till känslor av trygghet och integritet hos kvinnor. Att ha samma barnmorska hela vägen ger lugn och stabilitet. Det stärker vårdkedjan och överbryggar glapp som mellan mödravård och förlossning, skriver debattörerna. Bild: Lise Åserud / NTB scanpix / TT

Efterfrågad vårdreform för gravida stoppas

I dokumentärserien Barnmorskorna på SVT får vi ta del av vårdmodellen Min Barnmorska. Vårdmodellen innebär att den gravida får kontinuitet med samma barnmorska genom graviditet, födsel och eftervård. Trots de goda resultaten i Stockholm kommer inte gravida i Västra Götalandsregionen få samma möjligheter till denna moderna vård om VGR:s två utredare får som de vill, skriver bland andra Sara Holmén, barnmorska och ordförande Barnmorskesällskapet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utredarna tycker att svensk förlossningsvård är i ”toppklass” och använder det som intäkt för att bevara status quo, ett förhållningssätt som effektivt motverkar de förbättringar som gravida efterfrågar och som stöds av forskningsevidens.

Tvärtemot VGRs utredning har både Socialstyrelsen och SKR identifierat många brister i vården med framförallt stora glapp i vårdkedjan under graviditet, födsel och eftervård. Därför rekommenderar de en sammanhållen vårdkedja med kontinuitet avseende personal. Men om utredningens förslag efterföljs innebär det att rekommendationerna ignoreras, liksom regeringens intentioner med extra medel för vården.

Biologiska processer

Graviditet och födsel är biologiska processer nära kopplade till känslor av trygghet och integritet hos kvinnor. Att ha samma barnmorska hela vägen ger lugn och stabilitet. Det stärker vårdkedjan och överbryggar glapp som mellan mödravård och förlossning. Barnmorskan känner den födande, vilket innebär en säkrare vård. För kvinnan känns det tryggt att kontakta sin egen barnmorska när födseln startar, istället för en okänd koordinator på förlossningskliniken. Det kan vara särskilt viktigt för gravida med förlossningsrädsla eller som är nyanlända i landet. Forskning om vårdformen uppvisar viktiga fördelar som hög tillfredsställelse med vården, bättre förlossningsupplevelse och bra medicinska resultat för mamma och barn.

Förlossningsvården i Göteborg är underbemannad då många barnmorskor har lämnat vården på grund av en orimlig arbetsmiljö. Kvinnor och närstående är missnöjda med vården och har anmält brister till IVO, särskilt på BB där kvinnor känt sig lämnade ensamma utan hjälp. Bristerna har blivit mycket tydliga i samband med pandemin med en drastisk försämring av patientnöjdhet. I ett aktuellt upprop från brukarorganisationerna ställs nu krav på lugn, trygghet och kontinuitet i vården.

Forskning om vårdformen uppvisar viktiga fördelar som hög tillfredsställelse med vården, bättre förlossningsupplevelse och bra medicinska resultat för mamma och barn

Om politiker i VGR beslutar enligt utredningens förslag kommer det motverka en tryggare och säkrare vård som önskas av gravida och gör det lättare att rekrytera barnmorskor.

Vårdmodellen är enkel och går att starta här och nu. Vi föreslår två pilotprojekt med början i januari 2022: Ett i Trollhättan och ett i Göteborg. Det innebär att gravida i VGR får tillgång till samma vård som gravida i Stockholm. Finansiering kan ske på samma sätt, med SKR-medel särskilt riktade mot vårdformen och som ska fördelas över landet – också till oss i VGR.

Sara Holmén, leg. barnmorska ordförande Göteborgs Barnmorskesällskap

Christina Nilsson, leg. barnmorska, fil. dr., styrelseledamot, Göteborgs Barnmorskesällskap

Lisel Naeslund, ordförande Födelsehuset

Karin Christensson psykolog, spetspatient