Waldorfskolefederationen har påbörjat ett arbete med att revidera och omarbeta federationens stadgar. Kriterierna för medlemskap och för hur medlemskap prövas kommer att ses över, skriver debattörerna. Bild: Privat, SVT
Waldorfskolefederationen har påbörjat ett arbete med att revidera och omarbeta federationens stadgar. Kriterierna för medlemskap och för hur medlemskap prövas kommer att ses över, skriver debattörerna. Bild: Privat, SVT

Efter SVT:s dokumentär – låt Skolinspektionen utreda Solvikskolan

Missförhållandena på Solvikskolan som skildras i dokumentären är inte på något sätt representativa för waldorfskolor. Nu förutsätter vi att Skolinspektionen genomför en särskild granskning av skolan och vi kommer själva att initiera ett värdegrundsarbete med alla våra medlemsskolor, skriver Maria Norberg och Cia Edsberger, Waldorfskolefederationen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Nyligen sändes sista delen av SVT:s dokumentärserie ”De utvalda barnen”. Serien skildrar hur elever på Solvikskolan i Järna utsattes för kränkande behandling, under framförallt 1980- och 90-talet, och lämnade skolan utan tillräckliga kunskaper i basala skolämnen. För alla oss som värnar barns integritet och rätt till lärande var seriens tre avsnitt fulla av starka och skrämmande vittnesmål.

De missförhållanden som skildras är inte representativa för waldorfskolor. Men det är viktigt att se hur övergreppen och kunskapsföraktet kunde fortgå och odlas i waldorfpedagogikens namn. Vi blev djupt skakade efter att ha sett dokumentären och känner att vi vill förtydliga vår syn på skolan och berätta om waldorfpedagogik. Självklart tar vi avstånd från till exempel våghalsiga lekar på hög höjd som kan innebära livsfara eller där barn och elever skadar sig, vilket enligt dokumentären förekommit på skolan.

LÄS MER: Solviksskolan visar att frigörelse inte är något enkelt

Som första steg vill vi göra ett uttalande där vi klargör var vi står som federation och vad vi avser att göra. Vi upplever att dokumentärens skapare Jasper Lake har lyssnat till elever som ingen hörde när de var barn. Det är skakande vittnesmål och vi hör dem.

Samtidigt vill vi påminna om att det går barn och elever i Solvikskolan och i andra waldorfskolor nu som upplever sin skola smutskastad. Barn läser det som publiceras. Därför vill vi mana till en sansad debatt, så att inte en ny generation barn och elever ska uppleva att vuxna misslyckats med att skydda dem.

9 000 barn och elever

I Sverige finns det i dag runt 9 000 barn och elever på fler än 70 förskolor, cirka 40 skolor och ett flertal särskolor som använder waldorfpedagogik i sin verksamhet.

Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till självständighet, frihet samt ett kritiskt och etiskt tänkande baserat på ansvar. I waldorfskolor betonas balansen mellan teori, praktik och konst. Vi är övertygade om att dessa perspektiv är viktiga för dagens skolelever, den svenska skolan och det demokratiska samhället.

För oss är det en självklarhet att elever i en waldorfskola ska få samma kunskaper som barnen i vilken annan svensk skola som helst. Det som särskiljer waldorfskolornas arbetssätt är inte vad eleverna lär sig, utan hur.

Oavsett pedagogisk inriktning har alla barn rätt till omsorg, en tillvaro fri från kränkningar och en utbildning som rustar dem för att delta i samhälle och arbetsliv. På dessa avgörande punkter har Solvikskolan uppenbarligen brustit.

Strider mot skollagstiftning

Waldorfskolorna i Sverige lyder under samma regler, lagar och läroplan som andra svenska skolor. De missförhållanden som skildras i dokumentären står i strid med både den moderna waldorfpedagogiken och svensk skollagstiftning.

Solvikskolan grundades i början av 80-talet av en grupp föräldrar och lärare. Skolan har de senaste åren närmat sig det waldorfpedagogiska sammanhanget och ansökte om medlemskap i Waldorfskolefederationen i februari 2019. Sedan mars 2021 är skolan bekräftad medlem i federationen.

Waldorfskolorna drivs av enskilda skolhuvudmän som själva ansvarar för att skolan lever upp till lagar och regler. Tillsynen av skolorna görs – precis som för alla andra skolor – av Skolinspektionen. Vi förutsätter att myndigheten nu genomför en särskild granskning av hur Solvikskolan fungerar i dag – en granskning som skolans ledning själva har välkomnat.

Waldorfskolorna ska självklart arbeta utifrån den värdegrund som beslutats i Sveriges riksdag. Mot bakgrund av de uppmärksammade bristerna finns det dock ett behov av att förtydliga waldorfskolornas pedagogiska kärnkvaliteter. Därför kommer vi nu att initiera ett gemensamt värdegrundsarbete tillsammans med medlemsskolorna i Waldorfskolefederationen.

Tydligt avståndstagande

Vår värdegrund måste självklart ta ställning mot kränkningar och kunskapsförakt. Alla skolor som vill vara medlemmar i Waldorfskolefederationen kommer att behöva bekräfta att de lever upp till värdegrunden.

Waldorfskolefederationen har även påbörjat ett arbete med att revidera och omarbeta federationens stadgar. Kriterierna för medlemskap och för hur medlemskap prövas kommer att ses över.

Den som arbetar med något så dyrbart måste villkorslöst ta sitt vuxenansvar och alltid agera med barnets bästa för ögonen.

Waldorfpedagogiken skapades för att ge barn möjlighet att lära känna sig själva och sin omvärld med utgångspunkt i tanke, känsla och vilja. Den som arbetar med något så dyrbart måste villkorslöst ta sitt vuxenansvar och alltid agera med barnets bästa för ögonen.

Ingen pedagogisk idé kan eller får legitimera kränkande behandling.

Maria Norberg, ordförande Waldorfskolefederationen

Cia Edsberger, vice ordförande Waldorfskolefederationen