Dyr lösning att riva Rosenlund

Vi välkomnar en diskussion kring Rosenlundsverket. Att flytta verksamheten till en annan plats är fullt möjligt men också väldigt dyrt och kräver mark som vi inte har i dagsläget, skriver Lotta Brändström, vd Göteborg Energi.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Nya bostäder, 20/8

Göteborg växer så det knakar. De kommande åren ska bostäder och arbetsplatser motsvarande ett nytt Halmstad byggas i centrum. Hur kan vi se till att behovet av värme och kyla tillgodoses och hur säkerställer vi att det som levereras produceras på ett hållbart sätt? Det är frågor som vi på Göteborg Energi jobbar intensivt med och där Rosenlundsverket ingår som en av flera pusselbitar. De frågor som Martin Wannholt och Jan Jörnmark lyfter i sitt inspel på GP Debatt är alltså väl omhändertagna men vi välkomnar diskussionen. Ju fler som engagerar sig i frågan hur vi tillsammans kan utveckla vår stad desto bättre.

ANNONS

Staden har ett tydligt mål att all fjärrvärme år 2030 ska komma från förnybara eller återvunna källor. Vägen dit kommer att innebära stora förändringar i vår produktionsverksamhet. Förändringarna är nödvändiga av flera skäl; en stad i kraftig expansion, en del anläggningar drivs med fossila bränslen och några av våra pannor har snart nått sin tekniska livslängd.

Flera lösningar möjliga

Lösningarna är flera: Att genom energieffektivisering minska behovet och effektuttaget tillsammans med våra kunder, att lagra överskottsvärme från stadens verksamheter för att använda den när vintern är kall men också att bygga ny, förnybar produktion. Ny produktion kan skapas i befintliga anläggningar men också i helt nya – just nu undersöker vi till exempel möjligheterna för ett nytt bio-kraftvärmeverk i Backa. För att undvika kostsamma ledningsdragningar behöver anläggningarna vara placerade nära ett starkt distributionsnät.

I dagsläget står Rosenlundsverket för så mycket som en fjärdedel av fjärrvärmesystemets produktionskapacitet. Detta innebär inte att pannorna körs dagligen. Verket används endast som spets- och reservanläggning när det är riktigt kallt och värmebehovet är stort. I Rosenlundsverket finns också navet för vårt fjärrkylanät och tio pumpar som behövs för att hålla rätt tryck i våra nät.

Färdplan klar i höst

Självklart kan dessa verksamheter utföras på andra sätt och på andra ställen. Men att förändra distributionssystemen är kostsamt och kräver alternativ lokalisering på mark som vi i dagsläget inte har.

ANNONS

Vi kommer under hösten att färdigställa en konkret färdplan för fossilfri fjärrvärme 2030 och där ingår Rosenlundsverket och dess verksamheter som en av flera delar. Bland annat tittar vi på möjliga lösningar som till exempel att behålla fjärrkylaproduktion och pumpar på ett källarplan och därigenom frigöra marknivån för andra behov. Vi ser fram emot en fortsatt dialog kring hur vi tillsammans kan skapa en attraktiv och hållbar stad.

Lotta Brändström

vd Göteborg Energi

ANNONS