Dumförklara inte oss kvinnor som valt att vara hemma längre med barnen

TCO kritiserar i en rapport den 7 februari att kvinnor tar ut fler föräldradagar än männen. De rekommenderar därför att fler dagar ska tvångskvoteras, så att inte kvinnor riskerar att välja ”fel”. Den här synen på kvinnor måste upphöra. Det är dags att myndigförklara oss kvinnor och ge oss friheten tillbaka att fatta våra egna beslut.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Kvinnors val att ta ut fler föräldradagar anses försämra karriär, inkomst och pension. Men faktum är att det inte är en naturlag att en förälder som tar ut fler dagar ska drabbas av negativa sidoeffekter, utan det är så systemet är utformat.

Varför respekteras inte kvinnors fria val? Genusforskaren Anneli Häyrén säger till exempel till SVT Nyheter att: ”kvinnor fortsätter offra sig” när de tar ut fler dagar än männen. Vad då offrar sig? Det handlar om ett fritt val som kvinnor gör utifrån den verklighet de lever i och de faktiska förutsättningar som finns. Familjer är olika och barn är olika, så självklart väljer vi olika.

ANNONS

Styra kvinnors val

Föräldraförsäkringen kom till för att garantera att det lilla barnet skulle få åtminstone ett år med en förälder. I dag har den förvandlats till ett verktyg i den sociala ingenjörskonsten för att styra kvinnors val. Föräldralediga kvinnor ses som en resurs som man kan styra ut i arbete för att lösa personalbristen i välfärden. Redan år 2017 i Almedalen talade Annika Strandhäll, S-kvinnornas ordförande, om att föräldraförsäkringen behöver kortas för att få ut fler kvinnor, allt tidigare, i arbete.

Det är något extremt cyniskt med det här sättet att se på människor. Vi är varken korkade, eller behöver ”hjälp” med att fatta beslut kring hur vi ska leva våra liv. Redan i dag ser vi att sjukskrivningarna hos kvinnor ökar sedan de fått barn, enligt statistik från Försäkringskassan. Och enligt en undersökning från Uppsala universitet är psykisk ohälsa vanligast bland kvinnor under de barnafödande åren.

Vi är varken korkade, eller behöver ”hjälp” med att fatta beslut kring hur vi ska leva våra liv

Vill man på allvar förbättra kvinnors karriär, inkomst och pension, borde man ta sig en funderare över varför vi har ett system där 9 av 10 i vårt land som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor. De arbetar oftast i låglöneyrken och har litet inflytande över sin arbetsmiljö.

Den sociala ingenjörskonsten som lett fram till denna uppdelning är sambeskattningens borttagande 1971, vars syfte var att minska hushållens inkomster efter skatt och på så sätt tvinga ut specifikt kvinnor att arbeta i offentlig sektor där det saknades arbetskraft. Nu används föräldraförsäkringen för att återigen försöka styra kvinnor att arbeta mer.

ANNONS

Kvinnor behöver inte mer styrning. De behöver högre löner och bättre arbetsvillkor och kanske är det även dags att privatisera mer av den offentliga sektorn, för att kvinnor ska få en bättre karriär, inkomst och pension. Tack, men nej tack. Det är dags att ge oss makten tillbaka över våra egna liv. Vi är fullt kompetenta att själva fatta beslut kring hur länge vi vill stanna hemma med barnen.

Madeleine Lidman, Hemmaföräldrars nätverk

ANNONS