I slutändan kokar ofta legaliseringsdebatten ned till en ideologisk fråga där drogliberaler menar att en enskild individs beslut är hennes egna. Valet att ta sig en liten rök borde vara fritt att ta, menar man. Den synen på människan och på samhället är naiv, skriver debattörerna.
I slutändan kokar ofta legaliseringsdebatten ned till en ideologisk fråga där drogliberaler menar att en enskild individs beslut är hennes egna. Valet att ta sig en liten rök borde vara fritt att ta, menar man. Den synen på människan och på samhället är naiv, skriver debattörerna.

Drogliberalerna har fel – legalisering en fara för unga

DEBATT: Det finns en liten men högljudd skara som förespråkar legalisering av cannabis. De gör det mot bättre vetande, skriver Philip Botström och Disa Chrapkowska, Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, SSU.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den drogliberala agendan pushas nu allt hårdare internationellt av en högljudd minoritet, även i Sverige. Det är positivt att narkotikapolitiken debatteras med fokus på narkotikans skadeverkningar och hur vi ska bära oss åt för att minska narkotikans skadliga effekter på såväl individ som samhälle.

Samhällets kostnader kopplat till narkotika är stora, men de mänskliga kostnaderna för enskilda individer är ofta enorma. Sveriges narkotikapolitik ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet, inte ideologisk övertygelse. Och om man utgår från just vetenskap och beprövad erfarenhet så blir det tydligt att legalisering av cannabis inte är den rätta vägen.

När Världshälsoorganisationen WHO sammanställde det aktuella forskningsläget gällande cannabisrökning kom man exempelvis fram till att cannabisanvändning kan innebära nedsatta kognitiva funktioner, sämre närminne samt skapa ångest och orsaka panikattacker. En av sex unga cannabisrökare utvecklar beroende av cannabis. Särskilt allvarligt är detta i fall då hjärnan inte är färdigutvecklad, vilket både kan få sociala effekter i form av sämre prestation i skolan samt riskerar att permanent sänka användarens IQ-nivå.

ANNONS

Trots detta finns alltså en högljudd skara som förespråkar legalisering av cannabis, och de gör det mot bättre vetande. Även om opinionen för legalisering blir allt större internationellt kan man inte bortse från att en stor majoritet av världens länder vill ha en restriktiv narkotikapolitik. För bara några veckor sedan enades världens länder, inom ramen för en FN-konferens, om att fortsatt förespråka en restriktiv narkotikapolitik med fokus på prevention.

Grundmurat stöd

Stödet för den restriktiva narkotikapolitiken är dessutom grundmurat i Sverige. Nio av tio svenskar är emot legalisering av cannabis och bara sex procent vill göra narkotikapolitiken mindre restriktiv, enligt Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN).

Det är mot den bakgrunden inte konstigt att tonen ofta blir högljudd från de som vill legalisera. Det handlar om en minoritet som av ideologiska skäl – inte baserat på vetenskap och beprövad erfarenhet – vill släppa cannabis fritt.

Ett vanligt argument från narkotikaliberaler är att den svenska narkotikapolitiken inte fungerar eftersom narkotikadödligheten är stor i Sverige. Det är en stor tankevurpa. Det är inte legalisering av cannabis som är lösningen, eftersom den höga narkotikadödligheten inte direkt beror på cannabisbruk.

Bättre missbruksvård

För att komma åt den höga narkotikadödligheten är det helt andra åtgärder som krävs. Regeringen och folkhälsoministern Gabriel Wikström har till exempel tillsatt en kartläggning av narkotikadödlighetens orsaker och aviserat att det kommunala vetot mot sprututbyte ska försvinna, vilket är ett par steg på vägen. Sprututbyte i till exempel Skåne och Stockholm har gett goda resultat och fler sprututbyten behöver komma till. Mer behöver dock göras för att få en bättre missbruksvård och minska dödligheten.

ANNONS

Det går att ha en restriktiv narkotikapolitik som begränsar tillgången till cannabis och som bidrar till att färre unga testar, kombinerat med en tillgänglig och effektiv missbruksvård. Det går också att ha en restriktiv narkotikapolitik och samtidigt arbeta förebyggande, för att förhindra människor att över huvud taget börja bruka narkotika.

I slutändan kokar ofta legaliseringsdebatten ned till en ideologisk fråga där drogliberaler menar att en enskild individs beslut är hennes egna. Valet att ta sig en liten rök borde vara fritt att ta, menar man. Den synen på människan och på samhället är naiv. Människor är inte öar. Ingen gör något isolerat från andra. De val vi som individer gör påverkar ofta andra.

Påverkar andras frihet

En enskild persons missbruk kommer förr eller senare, på ett eller annat sätt, påverka andra människors frihet oavsett om det handlar om anhöriga eller om att missbruk kostar pengar som annars hade gått till något annat eller stannat i skattebetalarens plånbok. Detta är sant när vi pratar om heroin, det är sant när vi pratar om alkohol och det är sant när vi pratar om cannabis.

Sverige behöver en narkotikapolitik som bekämpar orsakerna till missbruk, som är restriktiv mot narkotika i samhället och som är generös i att ge vård till de som behöver det. Legalisering av cannabis löser ingen av dessa utmaningar.

ANNONS

Philip Botström

förbundsordförande SSU

Disa Chrapkowska

folkhälsopolitisk talesperson SSU

ANNONS