Dra tillbaka förslaget om att lägga ner Asperöskolan

Den 26 mars har grundskolenämnden ett beslutsärende som är av stor vikt för vilken kommun vi vill att Göteborg ska vara på sikt. Ärendet handlar om Asperöskolans eventuella nedsläckning, ett beslut som vid första anblicken kan se ut att bara handla om en enskild skola men som är av mycket större betydelse, skriver fyra kommunpolitiker från oppositionen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Väljer vänsterstyret att lägga ner skolan kommer det konkret att innebära att en rad barnfamiljer blir tvungna att lämna Asperö och flytta till fastlandet. Det skickar också signalen till övriga skolor i södra skärgården att snart är det er tur.

Den skolenhetsutredning som grundskoleförvaltningens förslag om nedläggning av Asperöskolan bygger på talar om att grundskolor egentligen inte ska vara mindre än 600 elever. Fullföljs den tanken utan hänsyn till de särskilda förutsättningarna i skärgården kommer alla skolor att försvinna och alla barn blir hänvisade till fastlandet. Så kan vi inte ha det!

Leva som åretruntboende

Vi som undertecknar den här artikeln har under en längre tid lyssnat på föräldrar, barn och boende i södra skärgården. Vi har genom alla dessa kontakter förstått vilka speciella förutsättningar som gäller för att kunna leva som åretruntboende i skärgården. Vi har insett vilka logistiska utmaningar det innebär om man inte ens har en lågstadieskola på ”sin” ö. Då blir livspusslet oöverstigligt och man ser i värsta fall ingen annan möjlighet än att flytta från ön. Då blir skärgården i förlängningen ett område med endast fritidshus, aktiviteter på sommaren och utflyktsmål för turister.

ANNONS

För oss är detta en vision som vi inte kan ställa oss bakom. Vi verkar i stället för en levande skärgård där det på flera öar ska vara möjligt att leva med barn året runt. Samtidigt är vi de första att medge att det alltid kommer att vara mer ”komplicerat” att leva på en ö där service och fritidsaktiviteter aldrig kan vara lika tillgängliga som om man bor på fastlandet. Göteborgs kommun får däremot inte fatta beslut som på kort sikt innebär en avlövning av en enskild ö och samtidigt skicka signalen till övriga öar med grundskolor att ”Snart är det er tur!”

Göteborgs kommun får däremot inte fatta beslut som på kort sikt innebär en avlövning av en enskild ö och samtidigt skicka signalen till övriga öar med grundskolor att ”Snart är det er tur!”

För att få en dynamisk och hållbar skärgård krävs ett batteri av åtgärder där den bärande tanken är att det inte går att tillämpa samma principer för samhällsutveckling i skärgården som man använder i staden. Det innebär att man måste adressera frågor kring frakttaxor, bygglovshantering, kollektivtrafiken, vägföreningar etcetera. Därför är det beklagligt att vänsterstyret nyligen röstade ned vårt förslag om att återuppta arbetet med en plan för södra skärgårdens framtida utveckling.

Förhoppningsvis gör partiernas ointresse för skärgården inte sig påmind även i den här frågan. Vi vädjar till vänsterstyret i grundskolenämnden att antingen dra tillbaka förslaget om nedläggning av Asperöskolan eller hänskjuta frågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige där den faktiskt hör hemma.

ANNONS

Axel Darvik (L), 2:e vice ordförande i grundskolenämnden

Jessica Blixt (D), ledamot i grundskolenämnden

Sofie Gyllenwaldt (M), ledamot i grundskolenämnden

Kristina Norén Lallo (KD), ersättare i grundskolenämnden

ANNONS