Andrum. Vi tror inte att det kan ha varit avsikten att dessa människor, som vi tog emot med öppna armar hösten 2015, skulle behandlas så här rättsosäkert med så mycket omänskligt lidande. Nu krävs ett stopp för utvisningarna, som ger möjlighet till genomlysning och omprövning av den förda politiken, skriver debattörerna. Bilden är från en demonstration 2016 mot utvisningar av ensamkommande barn.
Andrum. Vi tror inte att det kan ha varit avsikten att dessa människor, som vi tog emot med öppna armar hösten 2015, skulle behandlas så här rättsosäkert med så mycket omänskligt lidande. Nu krävs ett stopp för utvisningarna, som ger möjlighet till genomlysning och omprövning av den förda politiken, skriver debattörerna. Bilden är från en demonstration 2016 mot utvisningar av ensamkommande barn.

Dra i nödbromsen – stoppa utvisningspolitiken

Vi kräver att regeringen omedelbart beslutar om ett stopp för utvisningar av ensamkommande ungdomar till Afghanistan och andra krigsdrabbade länder, ett moratorium i väntan på att asylprocessen ses över och görs rättssäker, skriver bland andra läkarna Bertil Hagström och Ingrid Eckerman.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi kan inte vänta längre. Någonstans finns en gräns för hur långt eller lågt man kan sträcka sig i att inte behandla ungdomar och andra asylsökande människovärdigt. Vi är övertygade om att den känslan och tanken finns och känns även hos er politiker. Ingen, absolut ingen, kan ha önskat sig den situation vi har nu, där vi med berått mod sänder ungdomar rakt in i yttersta elände eller direkt i döden.

De nuvarande förutsättningarna för asylprocessen har konstaterats vara rättsosäkra på en rad olika sätt:

  1. Migrationsverkets egen granskning visar att uppåt 50 procent av utredningarna av asylsökande har brister. Nu den 27 februari rapporterade även radioprogrammet Kaliber om undermåliga och ytliga utredningar av Migrationsverket. Det är inte värdigt en rättsstat att fatta beslut om liv och död på sådana grunder.
  2. Sverige har fattat beslut om att inte utvisa ensamma minderåriga. Beslutet kringgås genom att ungdomarnas ålder skrivs upp så att de anses vara 18 år och därmed vuxna och kan då utvisas. De ensamkommande barnen kan inte bevisa sin ålder, de kommer från papperslösa förhållanden där id-handlingar och pass inte existerar. Närmare 50 procent av de ensamkommande barnen får sin ålder uppskriven och med beslut om utvisning, andra har fått kortvariga uppehållstillstånd för att sedan deporteras. Det är få av de ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd.

Afghanistan allt farligare

  1. Säkerhetssituationen i Afghanistan har successivt blivit allt farligare och både talibaner och IS begår terrordåd mot civilbefolkningen. Detta understryks redan av Migrationsverkets egen bedömning från december 2016, som till största delen baserar sig på uppgifter från första halvåret 2016.

Att situationen blivit än värre visas i en färsk FN-rapport och bekräftas av Svenska Afghanistankommittén och den nyligen hemkomne före detta svenska ambassadsekreteraren i Afghanistan, Johan Cythraeus. Dessa nya uppgifter har inte lett till någon ny säkerhetsbedömning från Migrationsverkets sida. Det är inte rimligt att människor utvisas med hänvisning till ett säkerhetsläge som man vet är förvärrat sedan utvisningsbeslutet togs.

ANNONS
  1. Afghanistan har mycket små möjligheten att garantera säkerhet och liv för dem som skickas dit. En miljon flyktingar från Pakistan och Iran tvingas nu till Afghanistan och EU tänker sända 80 000 afghaner till Kabul. Matbristen är stor i landet och den afghanska regeringen saknar kontroll över stora delar av landet. Enligt samstämmiga uppgifter krävs ett nätverk av släkt och vänner för att alls kunna överleva.

Situationen är därmed speciellt svår för de ensamutvisade, som i många fall aldrig ens varit i landet. Korruptionen är påtaglig, och IOM (International Organization for Migration) i Kabul, som hanterar de pengar som Sverige sänder som ersättning till de utvisade, är misstänkt för just korruption.

  1. Migrationsministerns utsaga, om att den nya säkerhetsrapporten i december 2016 skulle leda till att fler skulle få stanna, har inte infriats. Den föreslagna lagen om rätt att avsluta gymnasiestudier visar sig bara omfatta en mindre del av ungdomarna, det vill säga de som efter 1 juli 2017 fortfarande räknas som under 18.

Larmrapporter

De senaste veckorna har det kommit en rad larmrapporter om självmord och psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Det grundar sig till stor del i en reell och välgrundad oro för att bli utvisad. Detta kan inte åtgärdas genom informationskampanjer eller ökade insatser från socialtjänst, skola och sjukvård. Det som krävs är att ungdomarna känner en trygghet i att slippa utvisning till ett land där de själva ser mycket små möjligheter att alls överleva.

Vi tror inte att det kan ha varit varken regeringens, riksdagens eller myndigheternas avsikt att dessa människor, som vi tog emot med öppna armar hösten 2015, skulle behandlas så här rättsosäkert med så mycket omänskligt lidande.

Nu krävs ett andrum, ett stopp för utvisningarna, som ger möjlighet till genomlysning och omprövning av den förda politiken. Vi kräver att ungdomar, som vid sin ankomst till Sverige var under 18 år, inte skall utvisas till Afghanistan eller andra krigshärdar.

Vi uppmanar regeringen att omedelbart besluta om en stopp för utvisningar/avvisningar av dessa barn och ungdomar till dess man prövat hur säkerhetssituationen ska tolkas i dagens läge samt kvalitetssäkrat rutinerna för åldersbedömningar och utredningar.

ANNONS

Det är inte för mycket begärt!

Bertil Hagström

allmänläkare, med dr, Horred

Mats Eliasson

överläkare och professor i medicin, god man, Luleå

Jan Stattin

fil dr, skolledare, lärare för nyanlända elever, Gävle

Meta Wiborgh

distriktsläkare, god man, Luleå

Karin Fridell Anter

docent i arkitektur, god man, Uppsala

Ingrid Eckerman

allmänläkare, chefredaktör AllmänMedicin, Stockholm

Undertecknarna är en arbetsgrupp inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” med drygt 7 100 medlemmar.

ANNONS