Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det är tydligt att många hellre lyfter bidrag än att jobba, sannolikt för att det lönar sig alltför dåligt. Det leder till att pengarna inte räcker för att hjälpa dem som är sjuka eller har en funktionsnedsättning - de som vårt sociala skyddsnät egentligen finns till för. Pengar saknas för en värdig äldreomsorg. Socialtjänsten går på knäna och hinner inte utreda barn som far illa, skriver debattörerna. Bild: 	Pontus Lundahl/TT
Det är tydligt att många hellre lyfter bidrag än att jobba, sannolikt för att det lönar sig alltför dåligt. Det leder till att pengarna inte räcker för att hjälpa dem som är sjuka eller har en funktionsnedsättning - de som vårt sociala skyddsnät egentligen finns till för. Pengar saknas för en värdig äldreomsorg. Socialtjänsten går på knäna och hinner inte utreda barn som far illa, skriver debattörerna. Bild: Pontus Lundahl/TT

Dra åt bidragskranen - stöd dem som verkligen behöver det

Den välfärdsstat som ursprungligen skulle ge ett skyddsnät i extrema situationer har med åren utvecklats till ett veritabelt ymnighetshorn. En uppsjö av bidragssystem erbjuder långvarig, ibland livslång, försörjning till fullt arbetsföra människor. Den här trenden måste brytas, skriver Monika Råberg Hellsing och Lennart Göransson, Medborgerlig samling.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Den som kan arbeta måste bära ansvaret för sin egen försörjning. För den som av olika skäl inte kan arbeta har staten ett ansvar att säkra en skälig levnadsnivå. Staten har också ansvaret för att ingen medborgare lämnas helt utan tillgång till livets nödtorft.

Arbetslösheten i vissa grupper i Sverige är hög med ett bidragsberoende som biter sig fast. Många har skildrat det utanförskap som finns i invandrade grupper med låg självförsörjning, nu senast i Uppdrag Granskning som gjort ett reportage om Tjärna Ängar i Borlänge.

Hellre lyfter bidrag

En annan bild av Sverige är de många Foodorabuden som på kort tid blivit ett etablerat inslag i stadsbilden. Enkla jobb som många har efterlyst för att lösa arbetslösheten bland människor med låg utbildning. Men många av buden kommer från andra länder än dem som dominerar de senaste årens invandring. Det här är jobb som många borde klara av trots knackiga språkkunskaper i svenska och kort skolgång. Det är tydligt att många hellre lyfter bidrag än att jobba, sannolikt för att det lönar sig alltför dåligt.

Det leder till att pengarna inte räcker för att hjälpa dem som är sjuka eller har en funktionsnedsättning - de som vårt sociala skyddsnät egentligen finns till för. Pengar saknas för en värdig äldreomsorg. Socialtjänsten går på knäna och hinner inte utreda barn som far illa. Det är djupt stötande att människor som behöver stöd inte får det, medan fullt arbetsföra människor får stöd istället för att ta de jobb som ändå finns.

Vi vill ersätta medlemskap i a-kassa med en allmän arbetslöshetsförsäkring, enligt samma princip som sjukförsäkringen och finansierad genom de sociala avgifterna. Övrigt ekonomiskt stöd vid arbetslöshet i form av aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning ska på sikt avvecklas.

Det är djupt stötande att människor som behöver stöd inte får det, medan fullt arbetsföra människor får stöd istället för att ta de jobb som ändå finns

Vi vill att försörjningsstödet i sin nuvarande form avvecklas. De som behöver ekonomiskt stöd vid tillfällig arbetslöshet eller sjukdom ska få sitt behov tillgodosett via allmän arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning. Personer som av olika skäl inte kan försörja sig själva, och inte är berättigade till något annan form av stöd, ska av kommunen erbjudas ett yttersta icke-monetärt stöd som täcker det mest grundläggande uppehället. För att motverka felaktigt och kriminellt utnyttjande av skattemedel vid utbetalning från våra välfärdssystem bör biometriska kontroller och annan modern teknik användas för personidentifiering.

Vi menar att situationen kräver ett radikalt omtag i socialpolitiken.

Monika Råberg Hellsing, partisekreterare och styrelseledamot Medborgerlig Samling

Lennart Göranson, marknadspolitisk talesperson Medborgerlig Samling