Karin Gabrielson Morton, sakkunnig, stiftelsen Forska Utan Djurförsök.
Karin Gabrielson Morton, sakkunnig, stiftelsen Forska Utan Djurförsök.

Djurförsöksfri forskning kan bli en kassako för Sverige

Andra länder har länge sett potentialen i djurförsöksfri forskning. Baserat på en studie vi publicerar i dag föreslår vi hur Sverige kan göra djurförsöksfria forskningsmetoder till en kassako, skriver Karin Gabrielson Morton, stiftelsen Forska Utan Djurförsök.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Forskning med djurförsök används ofta utan att det går att bevisa att det är en bra eller effektiv forskningsmetod. Att den på även andra sätt är problematisk illustreras genom protesterna mot försöken på hundar vid Göteborgs universitet.

Djurförsöksfria metoder öppnar möjligheter att snabbare att få fram tillförlitliga forskningsresultat och produkter, men för att detta ska bli verklighet krävs ökade satsningar på att utveckla nya djurförsöksfria forskningsmetoder. Här finns en enorm potential ur ett ekonomiskt perspektiv, men också när det handlar om att stärka kvaliteten i forskningsresultaten.

Det finns ett stort intresse för dessa forskningsmetoder, men att många aktörer saknar kunskap.

I dag (7/3) publicerar vi en studie där vi frågat 51 forskare som arbetar med djurförsöksfria forskningsmetoder om vilka hinder och möjligheter de ser för att främja området. Resultaten visar att det finns ett stort intresse för dessa forskningsmetoder, men att många aktörer saknar kunskap.

ANNONS

Åtta av tio uppger att det finns ett stort intresse från det omgivande samhället kring djurförsöksfria metoder. Men trots det är kunskaperna på lärosätena högst varierande. Högst rankas kunskaperna hos den närmste chefen medan ledningarna för lärosätena får ett sämre betyg. Utan engagemang och kunskap från ledningen är det svårt för forskare som använder djurförsöksfria metoder att flytta fram positionerna.

En annan utmaning är att många forskare upplever att det är svårare att få finansiering för djurförsöksfri forskning än för konventionell forskning, och att många upplever att djurförsöksfria metoder anses lägre meriterande.

Men trots ett större politiskt intresse ligger vi långt efter många andra länder.

Regeringen har nyligen satsat på ett nationellt 3R-center (3R står för replace, reduce, refine) och berörda myndigheter har fått i uppdrag att ta fram 3R-planer. Men trots ett större politiskt intresse ligger vi långt efter många andra länder. Nederländerna och Storbritannien har satt upp mål och avsatt resurser för att gå över till och dra nytta av djurförsöksfria forskningsmetoder. Endast en femtedel av forskarna i vår studie anser att forskningspolitiken i Sverige främjar utvecklingen och användningen metoderna.

Sverige har allt att vinna på att utveckla djurförsöksfri forskning.

Sverige har allt att vinna på att utveckla djurförsöksfri forskning. Vår nya forskningsminister Matilda Ernkrans (S) har genom sin bakgrund som ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott goda förutsättningar att bidra till att viktiga steg tas. Fyra åtgärder är särskilt prioriterade:

ANNONS

* Inför ett nationellt mål för när alla djurförsök inom forskning i Sverige ska vara ersatta med djurförsöksfria metoder.

* Ge i uppdrag åt statliga forskningsfinansiärer som Vinnova och Vetenskapsrådet att prioritera djurförsöksfri forskning högre. Det måste bli lättare att få finansiering för denna typ av forskning än idag.

* Forskning med djurförsöksfria metoder måste bli mer meriterande. Ernkrans bör föra dialog med lärosätena om hur detta kan bli verklighet.

* Djurförsöksfria metoder måste bli en obligatorisk del i forskarutbildningen. Först när blivande forskare ser fördelarna kommer området att ta fart på allvar.

Fördelarna med att ersätta djurförsök moderna metoder är enorma.

Fördelarna med att ersätta djurförsök moderna metoder är enorma. Vi kan få fram tillförlitligare och mer innovativa produkter snabbare och till lägre kostnader inom en rad områden, inte minst inom medicin. Metoderna kan också ge nya insikter om sjukdomar och behandlingsmetoder där tester på djur inte fungerar bra. Vi hoppas att vår nya forskningsminister vill göra ett avtryck genom att göra Sverige till världens bästa land på djurförsöksfria forskningsmetoder.

Karin Gabrielson Morton

sakkunnig, stiftelsen Forska Utan Djurförsök

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS