Digitala verktyg viktiga för jämlikheten i skolan

Att kunna använda digitala verktyg är i dag lika viktigt som att kunna läsa och skriva. Därför måste vi stärka och analysera digitaliseringen av skolan och förskolan. Det ska bidra till ökad jämlikhet, skriver bland andra Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Pedagogerna på våra skolor och förskolor rustar våra barn och unga för framtiden. Men inte alla har tillgång till de verktyg och den kompetens som krävs i dagens och morgondagens digitala verklighet. Skolor måste kunna dra mesta möjliga nytta av digitala verktyg och metoder. Att kunna hantera dator, läsplatta, mobil liksom att kritiskt värdera tekniken, är färdigheter som krävs i dagens samhälle. Digitala verktyg kan, rätt använda, förenkla dokumentation och administration och skapa mer tid till utveckling av undervisningen.

Digital kompetens kan jämställas med färdigheter som att läsa och skriva. Det handlar om att kunna använda tekniken men också om att kunna använda den på ett kritiskt sätt. Enligt grundskolans läroplan ansvarar skolan för att varje elev ska kunna använda teknik för att söka kunskap, skapa, lära och kommunicera. Liknande mål finns i gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Även förskolans läroplan uppmuntrar multimedia och IT.

ANNONS

Men elevernas tillgång till IT och vad lärarna kan i ämnet varierar fortfarande. Skolverket har nyligen visat att lärarnas behov av stöd och kompetensutveckling är stort. Enligt Skolverkets förslag till nationell IT-strategi ska de digitala förutsättningarna vara likvärdiga i landet för både lärare och elever år 2022.

Pedagogiska idén avgörande

Om skolor ska kunna använda sig av digitala verktyg måste staden erbjuda bra digitala plattformar som utvecklas i samspel med verksamheterna. Vi vill, i dialog med de som berörs, bygga upp och utvärdera digitala klassrum där vinsterna och konsekvenserna för elevernas lärande kan analyseras. Den pedagogiska idén bakom användandet av digitala verktyg är avgörande för att lyckas.

När vi ökar tillgången till ny teknik kommer tillgången till kunskap långt utanför klassrummet, vilket kan stimulera ett fördjupat lärande. Det är elevernas lärande och mötet mellan pedagog och elev vi ska underlätta med ny teknik.

Skolan har ett viktigt kompensatoriskt uppdrag att stötta elever som inte får stöd hemifrån. I det ligger att ge varje elev, oavsett ekonomiska resurser, tillgång till digitala verktyg som dator eller läsplatta.

Skolverkets uppföljning visar att många grundskolor tillåter att elever tar med digitala verktyg hemifrån för att använda i skolan. Menar vi allvar med en likvärdig skola för alla kan inte undervisningen bygga på att elever förväntas ha egen utrustning med sig. Rätten till att tillgodogöra sig utbildning får aldrig bli en fråga om hemmets ekonomi. Det handlar om våra barns möjligheter i framtida yrkesliv och att aktivt kunna delta i vår demokrati.

ANNONS

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Tord Karlsson (S)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd

Stina Svensson (Fi)

gruppledare

ANNONS