Det räcker nu – ta ansvar för Göteborgs hamn

Hamnstrejken är på väg att bli samhällsfarlig. Småföretag i hela landet påverkas. För vissa betyder strejken att varulager förstörs, andra kan tvingas säga upp anställda, skriver Patrik Nilsson, Företagarna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Patrik Nilsson</strong>
    <br> samhällspolitisk chef Företagarna
   </br>
Patrik Nilsson
samhällspolitisk chef Företagarna

Replik

Hamnkonflikten, 22/6

Situationen i Göteborgs Hamn är allvarlig, skriver Ylva Johansson (S). Vi på Företagarna håller med. Det är orimligt att den har kunnat pågå så länge och tillåtits få så djupgående konsekvenser.

Hittills har fokus i debatten legat på effekterna för Göteborgsregionen – men vi ser tydligt hur småföretag i hela landet påverkas. För vissa betyder strejken att varulager förstörs, andra kan tvingas säga upp anställda.

Utreda tar tid

Att arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsätter en utredning för att undersöka om det är möjligt och lämpligt att förändra fredpliktsreglerna är självklart positivt. Men en sådan utredning tar tid.

Medan månader och år passerar fortplantar sig de negativa konsekvenserna. Osäkerheten kring Göteborgs hamn drabbar i slutänden förtroendet för hela Sverige som import- och exportland. Om Sveriges goda rykte väl naggats i kanten kommer det ta lång tid att reparera.

ANNONS

Samhällsfarlig

Nu börjar det bli dags att ställa frågan: är strejken på väg att bli samhällsfarlig?

I dag är det parterna som ska hantera och reglera samhällsfarliga konflikter. Men det kräver att parterna inser effekterna av deras agerande.

En annan utväg är att riksdagen ingriper och lagstiftar om förbud av enskilda stridsåtgärder. Denna utväg har hittills bara använts en gång, i SACO-strejken 1971. Däremot har initiativ till lagstiftning för enskilda konflikter tagits flera gånger tidigare.

Den svenska modellen bygger på att arbetsmarknadens parter beter sig ansvarsfullt, tecknar och håller ingångna avtal. Modellen fungerar oftast väl. Men om en part inte tar ansvar måste det finnas en möjlighet att hindra stridsåtgärder som får stora negativa konsekvenser för samhällsekonomin. Arbetet i Göteborgs hamn har hindrats länge nog. Det räcker nu.

Patrik Nilsson

samhällspolitisk chef Företagarna

ANNONS