Den snabba teknikutvecklingen och pandemin medför att många företag behöver förändras för att fortsätta vara relevanta, skriver debattörerna.
Den snabba teknikutvecklingen och pandemin medför att många företag behöver förändras för att fortsätta vara relevanta, skriver debattörerna. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Det måste bli lättare att utbilda sig för nya typer av jobb

Regeringen behöver uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av kompetensutveckling i en ny tid, skriver bland annat Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren och Helene Odenjung (L), ordförande för Göteborgsregionens utbildningsgrupp.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Under hundra år har vi byggt förbränningsmotorer i Västsverige. Snart finns de jobben inte kvar. Den snabba teknikutvecklingen och pandemin medför att många företag behöver förändras för att fortsätta vara relevanta. Samtidigt saknas välfungerande strukturer för omställning och kompetensutveckling för yrkesverksamma.

I december enades Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal om förslag på ett nytt omställningssystem som ska införas nästa år. Rapporten ”Så blir det nya omställningssystemet framgångsrikt – en västsvensk analys”, som Handelskammaren och Göteborgsregionens kompetensnav står bakom, visar att förslaget har systemförändrande potential, men handling kommer krävas från flera aktörer. Den enskilt viktigaste insatsen är att reformera utbildningsystemet som idag är illa anpassat för yrkesverksamma.

ANNONS

Flera utredningar har tagit fram bra förslag på området. Nu behövs inte fler utredningar, i stället måste regeringen agera:

Förändra resurstilldelningen till högskolor och universitet

Dagens ersättningssystem gynnar längre programutbildningar framför fristående kurser för yrkesverksamma. Att andelen fristående kurser minskade mellan 2008 och 2018 från omkring en tredjedel till en femtedel av utbildningsutbudet visar på behovet av reformer.

Öppna upp vuxenutbildningen för yrkesverksamma

Vuxenutbildningen är utformad för dem som står långt från arbetsmarknaden. Nyligen presenterades nya urvalsregler för komvux och yrkesvux, tyvärr missgynnas fortfarande yrkesverksammas vidareutbildning vilket bör omprövas.

Skapa en struktur för samarbete mellan utbildningsnivåer

Ofta spänner kompetensbehov över flera utbildningsnivåer, men gränsöverskridande samarbete förekommer sällan. Utveckling av modulutbildningar med kurser på olika nivåer behöver möjliggöras.

Skapa system för att tillgodoräkna kunskap

Validering är viktigt för att korta utbildningstider och öka individers motivation till vidareutbildning, men strukturer saknas. Lärosäten behöver få ersättning för tillgodoräknanden av reell kompetens och Sverige medverka i det EU-gemensamma arbetet kring mikromeriter.

Mer samverkan är en annan nyckelfaktor för att omställningssystemet ska få stort genomslag. Möjligheten för gemensamma initiativ till kompetensutveckling mellan fack och arbetsgivare behöver utökas. Även samarbetet mellan företag och skolor måste öka och bli mer värdeskapande.

Vi kommer regionalt agera för att främja den omställningen. Nu behöver regeringen uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av kompetensutveckling i en ny tid.

Företagens möjligheter att anpassa och utveckla personalens kompetens till nya tekniker är avgörande för innovationskraften, tillväxten och en trygg arbetsmarknad i Västsverige. Vi kommer regionalt agera för att främja den omställningen. Nu behöver regeringen uppdatera det svenska utbildningssystemet efter yrkesverksammas behov av kompetensutveckling i en ny tid.

ANNONS

Johan Trouvé, vd, Västsvenska Handelskammaren

Bengt Forsling, regionchef, LO-distriktet i Västsverige

Pierre Svensson, regionchef, Unionen

Kristina Jonäng (C), ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Anders Sundberg (M), ordförande, Business region Göteborg

Anders Svensson (M), ordförande i Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg

Helene Odenjung (L), ordförande för Göteborgsregionens utbildningsgrupp

ANNONS